Liên kết website

Thống kê truy cập

Ngày 28/12, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị quán triệt Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Hân, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đại, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp 2017, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Lâm nghiệp 2017 được xây dựng trên cơ sở kế thừa Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; gồm 12 Chương, 108 Điều quy định về quy hoạch lâm nghiệp, quản lý rừng, bảo vệ rừng, chế biến thương mại lâm sản, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, quản lý nhà nước về lâm nghiệp và kiểm lâm… Luật Lâm nghiệp có nhiều điểm mới so với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 như: Mở rộng phạm vi điều chỉnh, coi lâm nghiệp là một ngành kinh tế- xã hội; thay thế quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ở 4 cấp bằng quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; thay đổi về chế định sở hữu rừng; khẳng định việc giao đất giao rừng cho người dân; quy định chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên…

 

Phong Phúcùi lịch gieo sạ lúa đông xuân 2011-2012

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin