Liên kết website

Thống kê truy cập

Từ đầu năm 2018 đến nay giá thịt lợn hơi luôn biến động và có xu hướng tăng nhưng không ổn định: Giữa tháng 3, giá khoảng 37.000đ/kg, đầu tháng 4 tăng lên 42.000đ/kg; tháng 5 khoảng 50.000đ/kg, nhưng tháng 6 giảm còn 43.000đ/kg, đến tháng 7 giá 48.000đ/kg.

Dự kiến trong thời gian đến tổng đàn lợn thịt sẽ tăng, sản lượng thịt hơi xuất chuồng cũng tăng mạnh vì giá thịt lợn đang tăng cao, người chăn nuôi dễ tái đàn. Hơn nữa để đảm bảo cung ứng nguồn thịt lợn cho thị trường dịp Tết Nguyên đán năm 2019, người chăn nuôi và các doanh nghiệp cung ứng thịt lợn sẽ tăng đàn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thịt lợn.

Ngày 27.8, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi phát triển chăn nuôi lợn với quy mô hợp lý; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch.
 

​Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông các loại gia súc, gia cầm, nhất là đối với các mặt hàng  thịt lợn trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá; khuyến cáo người dân chuyển đổi cơ cấu tiêu dùng thực phẩm phù hợp với nguồn cung thực phẩm trong nước.

Phong Phúc

 

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Biểu mẫu hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai năm 2019.Mẫu 2018.rarMẫu 2018.rar

 

  

Theo yêu cầu của WB. PPMU Quảng Ngãi công khai Báo cáo đánh giá tác dộng môi trường xã hội (ESIA) Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx

 

 

 

  

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong Quý III năm 2018. DS QUI III-2018 QLCL.xlsDS QUI III-2018 QLCL.xls

 

  

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương 03.2007.QĐ-BNV.doc03.2007.QĐ-BNV.doc

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin