Liên kết website

Thống kê truy cập

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận 6.972 hồ sơ của người dân và tổ chức, đã giải quyết 6.837 hồ sơ đạt trên 98%, trong đó có trên 97% hồ sơ giải quyết trả trước hạn.

 
 

Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận 54 hồ sơ, giải quyết 52 hồ sơ (trả trước hạn 52 hồ sơ, đang giải quyết chưa đến hạn 2 hồ sơ).

Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận: 2.959 hồ sơ, giải quyết 2.920 hồ sơ (trả trước hạn 2.918 hồ sơ, đúng hạn 2 hồ sơ, đang giải quyết chưa đến hạn 36 hồ sơ, trả lại 2 hồ sơ chưa đủ điều kiện, hủy 1 hồ sơ do tổ chức, cá nhân không thực hiện TTHC).

Lĩnh vực Thủy sản tiếp nhận 3.696 hồ sơ, giải quyết 3.636 hồ sơ (trả trước hạn 3.610 hồ sơ, đúng hạn 26 hồ sơ, đang giải quyết chưa đến hạn 34 hồ sơ, hủy 26 hồ sơ do tàu đi biển không thực hiện được thủ tục).
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận 207 hồ sơ, giải quyết 192 hồ sơ (trả trước hạn 189 hồ sơ, đúng hạn 3 hồ sơ, đang giải quyết 15 hồ sơ).

Lĩnh vực Lâm nghiệp tiếp nhận 38 hồ sơ, giải quyết 29 hồ sơ (trả trước hạn 10 hồ sơ, đúng hạn 18 hồ sơ, trễ hạn 2 hồ sơ (lý do khách quan và đã có thư xin lỗi tổ chức); đang giải quyết chưa đến hạn 3 hồ sơ), trả lại cho tổ chức, cá nhân 5 hồ sơ.
 
Lĩnh vực Thủy lợi tiếp nhận 8 hồ sơ, giải quyết 7 hồ sơ (trả trước hạn 7 hồ sơ, đang giải quyết chưa đến hạn 1 hồ sơ).
 
Ngoài ra để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC)  trong 9 tháng đầu năm Sở Nông nghiệp và PTNT đã tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thuộc lĩnh quản lý của ngành; rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016; rà soát đơn giản hóa TTHC trọng tâm của Ngành năm 2017; tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức của các phòng, chi cục trực thuộc Sở; ứng dụng phần mềm e-Office vào công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý văn bản, hồ sơ công việc đến các Phòng ban, đơn vị thuộc Sở.
 
Hiện tại 100% văn bản đi, đến của Sở (được quét dưới dạng file *.PDF) đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm./.
 
Phong Phúc

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin