Liên kết website

Thống kê truy cập

Sáng ngày 22/5/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Dương Văn Tô, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và đồng chí Lê Hạnh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Võ Thị Kim Sa, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan và 63 HTX tiêu biểu trên địa bàn.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện Luật HTX 2003, đặc biệt Luật HTX 2012, Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) đã có những bước phát triển. Nhiều HTXNN trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, kiện toàn lại bộ máy quản lý để phù hợp với tình hình mới; nội dung hoạt động của một số HTXNN đã được mở rộng thêm nhiều dịch vụ, đáp ứng phần lớn nhu cầu của thành viên trong một số khâu dịch vụ đầu vào sản xuất; phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ có hiệu quả cho kinh tế hộ phát triển, nâng cao thu nhập cho nông dân. Nhiều HTXNN đã trở thành đầu mối quan trọng trong việc tổ chức thực hiện công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
 

Bên cạnh 43/176 HTXNN hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích cho HTX và các thành viên, đóng góp tích cực vào phát triển nông nghiệp, nông thôn (chiếm tỷ lệ 24,4%), vẫn còn 133/176 HTX hoạt động chưa hiệu quả (chiếm 75,6%), với những hạn chế cơ bản như còn lúng túng trong tổ chức hoạt động; chưa năng động trong phát triển kinh doanh, hạn chế trong việc tiếp cận thị trường; chưa hình thành được nhiều các liên kết sản xuất với các doanh nghiệp tiêu thụ, chế biến; trình độ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu mới; vốn lưu động của các HTX nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp...

Tại Hội nghị các đại biểu đã trực tiếp trao đổi, thảo luận, đánh giá, làm rõ bức tranh chung và kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tăng Bính nhấn mạnh, từ khi Nghị quyết số 13/NQ/TW ngày 18/3/2002 ra đời và đi vào cuộc sống, KTTT trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng được củng cố và phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTXNN trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo đối với HTX hiện đang hoạt động có hiệu quả (tốt và khá) cần tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt các dịch vụ đầu vào cho sản xuất, trên cơ sở thế mạnh của từng địa phương xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm mới theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đối với HTX trung bình, xem xét củng cố về nhân sự, nhất là các chức danh chủ chốt trong HTX; rà soát xây dựng lại phương án sản xuất kinh doanh....Đối với các HTX yếu kém khác, nhưng còn hoạt động cầm chừng, các địa phương có trách nhiệm rà soát, tổ chức lại theo hướng sáp nhập hoặc giải thể.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, tiếp tục vận động, khuyến khích, tạo điều kiện để thành lập mới các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, xem đây là định hướng chủ đạo trong phát triển HTX ở giai đoạn tới. Các HTX thành lập mới phải theo hướng mở rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; gắn với phát triển sản phẩm theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và mô hình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; đẩy mạnh thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng các chức danh chủ chốt trong HTX và bồi dưỡng các bộ quản lý HTXNN.

 
Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 13 cá nhân điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
Phong Phúc

Tin đã đưa


Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  200%
Bình thường  100%
Xấu  100%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT Sở