Liên kết website

Thống kê truy cập

Sáng 27/11, tại Thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành địa phương có liên quan tham dự.

Nghị quyết 26 của hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X là một Nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực. Nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị nổ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đạt nhiều kết quả to lớn, thúc đẩy nhanh hơn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được nâng cao.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết,  nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa cạnh tranh quốc tế; giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích tăng lên; một số nông sản đã khẳng định được vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới; xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2017 đạt 36,5 tỷ USD, tăng 2,2 lần so với năm 2008… Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, sau 7 năm thực hiện, tính tới 30/6/2018 cả nước có 3.069 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã. Đến năm 2017 có 99,4% xã trên cả nước có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% số xã, 97,8% số thôn, 99,2% hộ nông thôn có điện…; thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn đã tăng 3,49 lần, từ 9,15 triệu đồng năm 2008 lên 32 triêu đồng năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 1,5%/năm, riêng ở các huyện nghèo giảm tới 4%/năm…
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam cũng còn nhiều hạn chế: Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn thiếu ổn định; nông thôn phát triển không đồng đều, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; thu nhập và đời sống của phần lớn nông dân còn thấp, có nơi tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn chưa đạt yêu cầu…
 
Tại hội nghị, các Bộ ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ về những nhận định, phân tích trong dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó đề ra những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

 
Phong Phúc

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin