Liên kết website

Thống kê truy cập

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 7482/UBND-NNTN ngày 23/12/2016 về việc thực hiện Kế hoạch đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể trong nông nghiệp, trong đó UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các mô hình gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ lực của tỉnh Quảng Ngãi.

Trong năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi triển khai thực hiện 02 mô hình liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ 02 sản phẩm, gồm:

1. Sản xuất và tiêu thụ ớt, huyện Bình Sơn;
2. Sản xuất và tiêu thụ tỏi, huyện Lý Sơn.
 

Các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đến các mô hình liên kết trên, đề nghị liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Ngãi, địa chỉ: 281/11 Hùng Vương - TP. Quảng Ngãi, ĐT: 3718378, email: huynhhoa.ptnt@gmail.com, phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại)./.
 
Tổ Thông tin

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Mẫu báo cáo kết quả rà soát, đơn giản thủ tục hành chính Mau Ra soat TTHC .pdfMau Ra soat TTHC .pdf

 

  

Dự thảo Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Du thao.pdfDu thao.pdf

 

  

Danh sách các cơ sở đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP Quí III/2017 DS-qui-III-2017-QLCL.xlsDS-qui-III-2017-QLCL.xls

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin