Liên kết website

Thống kê truy cập

Dịch vụ hành chính
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
Tổng số: 111 thủ tục.
STT Thủ tục Lĩnh vực CQ thực hiện
1 Bố trí ổn định dân cư ngoại tỉnh Lĩnh vực Phát triển nông thôn UBND tỉnh
2 Công nhận làng nghề truyền thống Lĩnh vực Phát triển nông thôn UBND tỉnh
3 Công nhận làng nghề Lĩnh vực Phát triển nông thôn UBND tỉnh
4 Công nhận nghề truyền thống Lĩnh vực Phát triển nông thôn UBND tỉnh
5 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và TS Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
6 Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật
7 Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật
8 Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Lĩnh vực Thủy sản Chi cục Thủy sản
10 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá Lĩnh vực Thủy sản Chi cục Thủy sản
11 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Lĩnh vực Thủy sản Chi cục Thủy sản
13 Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản Lĩnh vực Thủy sản Chi cục Thủy sản
14 Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rể ăn sâu trên 1 m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Lĩnh vực Thủy lợi Sở Nông nghiệp & PTNT
15 Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Lĩnh vực Thủy lợi Sở Nông nghiệp & PTNT
16 Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản Lĩnh vực Thủy sản Chi cục Thủy sản
17 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Lĩnh vực Thủy sản Chi cục Thủy sản
18 Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắng máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi (gọi tắt là hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới) Lĩnh vực Thủy lợi Sở Nông nghiệp & PTNT
19 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Lĩnh vực Thủy lợi Sở Nông nghiệp & PTNT
20 Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình; các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Lĩnh vực Thủy lợi Sở Nông nghiệp & PTNT
Trang 1/6 1 2 3 4 5 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin