Liên kết website

Thống kê truy cập

Sáng ngày 25.7, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện 4 Kết luận, 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX. Đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên TƯ Đảng- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích cùng lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh.

Thực hiện 4 Kết luận, 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp; rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến…Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn, khuyến khích tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng mẫu lớn, đưa chơ giới hóa vào xuất nâng cao chất lượng, giái trị nông sản. Năm 2016, toàn tỉnh đã chuyển hơn 1.380 ha từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn, dồn điền đổi thửa 1.845 ha, xây dựng 95 cánh đồng mẫu lớn, với diện tích gần 1.259 ha. Sở cũng đã tập trung chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, tập trung vào một số lĩnh vực mũi nhọn như: Giống công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản, chế biến, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển chăn nuôi, giết mổ tập trung. 

Trong 3 năm (2014 -2016), Trung tâm Khuyến nông đã triển khai, nhân rộng 25 loại mô hình có hiệu quả với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng. Việc triển khai nhân rộng các mô hình trình diễn đã đem lại hiệu quả đáng kể trong sản xuất nông nghiệp, bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tiêu biểu như: Chăn nuôi bò cái sinh sản ở xã Phổ Hòa (Đức Phổ), cây ăn quả ở Hành Minh, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, trồng thanh long ở các xã Trà Phú, Trà Bình (huyện Trà Bồng)…Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 24 xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân đạt 11,4/xã, số xã dưới 5 tiêu chí 25 xã. 
 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã báo cáo về tình hình xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Kết luận, Nghị quyết chuyên đề, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp cần ưu tiên nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân; ban hành đồng bộ cơ chế chính sách để khuyến khích chuyển sản xuất nhỏ, manh mún sang sản xuất hàng hóa, chuyển từ mục tiêu năng suất, sản lượng sang mục tiêu chất lượng và giá trị gia tăng; khuyến khích sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ; tổ chức lại phương thức sản xuất theo hướng khuyến khích hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp theo kiểu mới; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào nông nghiệp; các dịch vụ tư vấn nông nghiệp, tư vấn kỹ thuật phải chuyển mạnh sang cơ chế thị trường bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, chất lượng; sớm đưa các Nghị quyết, chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả để người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi, đồng thời nghiên cứu xây dựng các cơ chế mới phù hợp với thực tiễn hiện nay.
 
Bí thư cũng lưu ý Sở Nông nghiệp và PTNT cần chấn chỉnh, nâng cao công tác lập quy hoạch và thực hiện các quy hoạch ngành theo hướng định hướng, khuyến cáo phù hợp với yêu cầu của tình hình mới; tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện các hình thức tích tục ruộng đất để thu hút đầu tư, tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Phát hiện trong hộ nông dân những người có năng khiếu trong kinh doanh, tổ chức sản xuất…để đào tạo, tư vấn và hỗ trợ cho họ để họ làm đầu mối sản xuất cho nhiều hộ nông dân khác.  Các dịch vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phải chuyển mạnh sang cơ chế thị trường, vươn lên cạnh tranh.

 
Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách kết hợp với huy động nguồn lực trong xã hội để hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 có 98 xã và 8 huyện đạt tiêu chí NTM. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cần gắn xây dựng NTM với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và lấy phát triển nông nghiệp làm nền tảng xây dựng NTM. 
 
Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở cần kiểm tra, đánh giá thực chất hiệu quả của việc thực hiện Nghị định 67 và Nghị định 89 trên địa bàn tỉnh trong đó, chú trọng kiểm tra chất lượng tàu và hiệu quả khai thác so với khi chưa thực hiện các Nghị định này. Chú trọng phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng một cách thực chất và công tác quản lý, giao đất, giao rừng cho người dân.
 
Ngoài ra, ngành nghiêm túc thực hiện chủ trương sắp xếp lại đội ngũ cán bộ một cách hợp lý, những chỗ bảo thủ, trì trệ, chậm đổi mới thì cần phải mạnh dạn thay đổi; sắp xếp bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, đổi mới tư duy trong suy nghĩ, hành động, khuyến khích sáng tạo, khắc phục tư tưởng bao cấp, bao biện, làm thay.
 

Văn Hùng

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Công văn số 1125/SNV-CCVC ngày 12/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc nâng bậc lương​ thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương trước thời hạn 1125.SNV-CCVC.pdf1125.SNV-CCVC.pdf

 

  

Thông báo: Kể từ ngày 11/6/2018 Bộ phận ​tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ số: 60 - 62 đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 

  

Công khai Kế hoạch quản lý môi trường của Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II) thuộc Dự án quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5.Niem yet ke hoach quan ly moi truong TDA cang My A.rarNiem yet ke hoach quan ly moi truong TDA cang My A.rar

 

  

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.1574.TB-SNNPTNT.pdf1574.TB-SNNPTNT.pdf

 

 

  

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong Quý I năm 2018 DS QUI I-2018 QLCL.xlsDS QUI I-2018 QLCL.xls

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin