Liên kết website

Thống kê truy cập

Sáng 22.5, tại Hội trường UBND Thành phố Quảng Ngãi, Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tập huấn về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030.

Tham dự hội nghị có gần 40 đại biểu là lãnh đạo UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng, UBND các xã, thị trấn, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung chính về kinh nghiệm quốc tế trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn qua mô hình Mỗi làng một sản phẩm; thông tin chung về Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm; sự cần thiết ban hành ; mục tiêu, phạm vi, đối tượng và nguyên tắc; nội dung chủ yếu; nhiệm vụ trọng tâm; một số giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm.
 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình được triển khai trong phạm vi toàn quốc với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.
 
Phong Phúc

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin