Liên kết website

Thống kê truy cập

Rừng tự nhiên tại xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành. ẢNH: Thảo Nguyên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Công văn số 7919/BNN-TCLN ngày 21/9/2017 về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên thời gian gần đây, tình trạng phá rừng nói chung, đặc biệt là phá rừng tự nhiên diễn biến phức tạp, nhất là ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, gây nguy cơ rất lớn đến suy giảm diện tích rừng tự nhiên. Để tăng cường công tác bảo vệ rừng, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo vệ và khôi phục rừng bền vững, nhất là đối với rừng tự nhiên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
 
2. Kiên quyết ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi phá rừng tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo thống kê, báo cáo thực trạng diện tích rừng tự nhiên bị phá trong thời gian qua (từ năm 2016 đến nay); đồng thời, làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, chính quyền, các ngành chức năng và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng tự nhiên trong thời gian qua.
 
3. Rà soát, báo cáo, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với các dự án cải tạo rừng tự nhiên đã triển khai thực hiện trong thời gian qua. Đối với diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, đề nghị các địa phương tạm dừng các dự án cải tạo rừng để trồng rừng. Đồng thời, ưu tiên áp dụng các biện pháp khoanh nuôi, phục hồi rừng, nhằm đảm bảo duy trì và phát triển diện tích rừng tự nhiên hiện có.
 
4. Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền cơ sở duy trì thường xuyên việc kiểm tra truy quét các khu rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, bị phá, khai thác lâm sản trái pháp luật, xác định đường dây, “đầu nậu” để có biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng./.
 
Nguyễn Danh 

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin