Liên kết website

Thống kê truy cập

Sáng ngày 29/11, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sau hơn 8 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị số 06, công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp, phát triển rừng đã có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng ở các địa phương được nâng cao.

Đến tháng 10/2018, toàn tỉnh phát hiện 27 vụ phá rừng, thiệt hại 7,38ha rừng, đã kiểm tra xử lý vi phạm 21 vụ (giảm 22 vụ so với năm 2017). Buộc trồng lại rừng (các loại cây bản địa như lim xanh, dầu rái, xà cừ) đối với những đối tượng vi phạm lấn chiếm đất rừng phòng hộ. Đối với diện tích đất lâm nghiệp sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, đã tham mưu UBND tỉnh  thu hồi tổng diện tích 15.900ha, trong đó, đất có nguồn gốc từ các nông-lâm trường là 11.837ha. Rà soát diện tích rừng người dân đang sử dụng nằm trong phạm vi quy hoạch đất rừng phòng hộ trên 15.900ha, trong đó, diện tích đã giao cho các Ban quản lý rừng là 11.300ha, diện tích chưa giao cho các Ban quản lý là 4.300ha. Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã tiến hành rà soát diện tích đất rừng phòng hộ ít xung yếu chuyển sang quy hoạch rừng sản xuất là 7.570ha. Tổng diện tích quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi là 285.327ha, trong đó, quy hoạch rừng đặc dụng là 20.300ha, rừng phòng hộ là 108.300ha và rừng sản xuất là 156.700ha. 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND đã giúp nâng cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương cấp xã, các cơ quan chức năng trong việc tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn quản lý./.

 

Văn Hùng

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin