Liên kết website

Thống kê truy cập

Ngày 24/8, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND​ quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh

Theo đó, nội dung quy định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm: Đối với đập (Đập dâng nước không tạo hồ chứa nước): Tính từ mép ngoài phần xây đúc cuối cùng về phía thượng, hạ lưu và mép ngoài phần xây đúc cuối cùng của vai đập trở ra: Đập cấp II tối thiểu là 50m về phía thượng, hạ lưu; 5m trở ra của vai đập. Đập cấp III: tối thiểu là 30 m về phía thượng, hạ lưu; 3m trở ra của vai đập. Đập cấp IV: tối thiểu là 20m về phía thượng, hạ lưu; 2m trở ra của vai đập.
 

 Riêng đối với cụm công trình đầu mối đập dâng Thạch Nham, phạm vi vùng phụ cận được giữ nguyên hiện trạng theo ranh giới được cấp thẩm quyền giao đất cho đơn vị quản lý, khai thác và bảo vệ công trình (Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Ngãi).
 
Đối với kênh có lưu lượng nhỏ hơn 2 m3/s: Tính từ chân mái ngoài trở ra từ 1 m đến 2 m đối với kênh đất và từ 0,5 m đến 1 m đối với kênh kiên cố. Riêng đối với kênh nội đồng phạm vi vùng phụ cận tính từ chân mái ngoài trở ra là 0,5 m đối với kênh đất và kênh đã kiên cố.

 

Đối với các công trình trên kênh: Cống tiêu và cống tưới, tính từ mép ngoài phần xây đúc cuối cùng trở ra các bên tối thiểu từ 0,5m đến 1m. Đối với xi phông, cầu máng: Trường hợp xi phông cầu máng qua sông, suối: Tính từ mép ngoài phần xây đúc cuối cùng trở ra của các móng trụ cầu máng, thân xi phông về phía thượng, hạ lưu tối thiểu là 50m. Trường hợp xi phông, cầu máng không qua sông, suối: Tính từ mép ngoài phần xây đúc cuối cùng trở ra hai bên của các móng trụ cầu máng, thân xi phông tối thiểu là 2m.

Đối với kè, tường chắn bảo vệ công trình thủy lợi: Tính từ mép ngoài phần xây đúc cuối cùng trở ra về phía đồng tối thiểu 2m, phía sông tối thiểu là 5m. 
 

Đối với trạm bơm: Phạm vi vùng phụ cận của trạm bơm được tính từ điểm xây đúc ngoài cùng của hàng rào bảo vệ (đối với trạm bơm đã có hàng rào bảo vệ) hoặc tính từ ranh giới phạm vi được giao đất khi xây dựng (đối với trạm bơm chưa có hàng rào bảo vệ).

 
Phong Phúc

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Biểu mẫu hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai năm 2019.Mẫu 2018.rarMẫu 2018.rar

 

  

Theo yêu cầu của WB. PPMU Quảng Ngãi công khai Báo cáo đánh giá tác dộng môi trường xã hội (ESIA) Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx

 

 

 

  

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong Quý III năm 2018. DS QUI III-2018 QLCL.xlsDS QUI III-2018 QLCL.xls

 

  

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương 03.2007.QĐ-BNV.doc03.2007.QĐ-BNV.doc

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin