Liên kết website

Thống kê truy cập

Trong những năm gần đây ngành thủy sản tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển thủy sản. Đó là khai thác tiềm năng nguồn lợi thủy sản cung cấp nguyên liệu cho chế biến tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm, thu nhập chính phần lớn hộ gia đình ngư dân vùng ven biển và đảm bảo sự hiện diện bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các vùng biển

Triển khai thực hiện nghị định số 59/2005/NĐ-CP, thông tư 02/2006/TT-BTS, Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 01/3/2013 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác thủy sản, giai đoạn 2013 đến 2016 cơ cấu đội tàu thuyền của tỉnh có chuyển biến tích cực, số lượng tàu thuyền của tỉnh ngày còn tăng nhanh về số lượng, kích thước và công suất máy, nhóm tàu có công suất lớn (từ 90cv trở lên) phát triển nhanh từ  60.5% vào năm  năm 2013 (2546/4205 chiếc) lên 72,1% vào cuối năm 2016 (3170/4399 chiếc) trong tổng số tàu thuyền của tỉnh (từ 20CV trở lên), qua đó phản ánh sự chuyển dịch đúng hướng về cơ cấu tàu thuyền khai thác.

 Ngành nghề khai thác của tỉnh đa dạng trên cơ sở tập quán truyền thống, đặc điểm ngư trường, nguồn lợi, cải tiến ngư lưới cụ để nâng cao hiệu quả đánh bắt, số lượng tàu thuyền đánh bắt ngư trường xa bờ ngày còn tăng, tập trung là các nghề lưới vây, lưới rê, câu khơi, lặn,.. thực hiện Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản được ngành thủy sản phối hợp với các địa phương, các ngân hàng thương mại, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giúp ngư dân của tỉnh tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để tiếp tục đóng mới tàu cá, tăng đội tàu có công suất từ 400CV trở lên, hoạt động trên các vùng biển xa. Cùng với đó, ngư dân sẽ thay thế tàu có công suất nhỏ bằng đóng mới tàu có công suất lớn hơn, vật liệu vỏ gỗ truyền thống bằng vỏ thép hiện đại, trang bị máy chính phần lớn là máy mới công suất lớn, trang bị các thiết bị thông tin hiện đại, như định vị, máy dò cá đã giúp cho ngư dân an tâm đánh bắt dài ngày trên biển tạo năng sất cao cho mỗi chuyến ra khơi, đồng thời sự hình thành các tổ đội sản xuất trên biển ngày còn được nhân rộng sẽ giúp nhau trong quá trình khai thác cũng như khi gặp tình huống xấu xảy ra trên biển.

Tuy có sự gia tăng đáng kể số lượng, chất lượng và công suất máy tàu nhưng ngư trường khai thác không được mở rộng đã làm mật độ tàu thuyền tập trung cao dẫn đến hiệu quả hoạt động của phần đông tàu thuyền đạt thấp, ngư trường khai thác giữa các nhóm nghề và tàu thuyền, giữa các địa phương có sự tranh chấp xảy ra, việc khai thác nguồn lợi thủy sản chưa được kiểm soát, khống chế, riêng nhóm nghề lưới kéo còn chiếm tỷ lệ khá cao (39%), đây là nghề mang tính hủy diệt, gây nguy hại cho môi trường, còn nhiều sự bất hợp lý trong nghề khai thác thủy sản dẫn đến tình trạng mất cân đối trong việc khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Để giải quyết những tồn tại trên cần tăng cường công tác quản lý phát triển tàu cá trên địa bàn tỉnh kịp thời phù hợp với chương trình chuyển đổi cơ cấu đội tàu và cơ cấu nghề nghiệp khai thác, phát triển đội tàu xa bờ với trang thiết bị hiện đại, giảm dần đội tàu khai thác gần bờ và vùng lộng, phát triển tổ đội đoàn kết gắn với dịch vụ hậu cần trên biển, thực hiện các mô hình liên kết với các chủ nậu thu mua chế biến tiêu thụ sản phẩm, tuyên truyền vận động ngư dân làm các nghề giả cào bay sang các nghề khác hoạt động khai thác có hiệu quả hơn không ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản nhằm tạo ra nhận thức chuyển biến mạnh mẽ trong cộng đồng ngư dân về việc chuyển đổi nghề khai thác thủy sản từ vùng lộng ra vùng khơi một cách tự giác và có hiệu quả, tạm dừng việc phát triển tàu cá nghề lưới kéo và nghề lặn (bao gồm đóng mới, chuyển từ nghề khác sang và mua tàu tỉnh ngoài về) riêng đối với nghề lặn chỉ được đóng mới khi tàu cũ đã giải bản theo đúng tinh thần tại văn bản số 6224/UBND-NTN ngày 04/12/2015 của UBND tình Quảng Ngãi./.

 
Chi cục thủy sản Quảng Ngãi

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Danh sách các cơ sở đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP Quí IV/2017 DS qui IV -2017 QLCL.xlsDS qui IV -2017 QLCL.xls

 

  

Mẫu Chi phí ​tuân thủ của cơ quan nhà nước cho các đối tượng thực hiện TTHC CQNN-DKK6.xlsCQNN-DKK6.xls

 

  

Thông báo địa điểm tư vấn kỹ thuật sản xuất và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp miễn phí 390.TTKN.pdf390.TTKN.pdf

 

  

Phiếu điền thông tin nhập liệu phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. PhieuDienThongTin_CBCCVC.docPhieuDienThongTin_CBCCVC.doc  ​

 

  

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017 (đợt 2). 3801.TB-SNNPTNT.pdf3801.TB-SNNPTNT.pdf

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin