Liên kết website

Thống kê truy cập

Văn bản hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 1433 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 761/BC-HĐĐGR 22/03/2017 Báo cáo Xác định giá trị đền bù về rừng cho phần diện tích 6,14 ha thuộc dự án thủy điện Đắk Re.
2 762/SNNPTNT 22/03/2017 Về việc lựa chọn nhà thầu được chỉ định thầu gói thầu số C3-QNg-8: lập Hồ sơ mời thầu xây lắp công trình phòng, chống thiên tai huyện Mộ Đức và Nghĩa Hành.
3 763/SNNPTNT 22/03/2017 Về việc Quyết toán kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng tự nhiên năm 2016.
4 764/SNNPTNT 22/03/2017 Về việc hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng tự nhiên năm 2017.
5 765/SNNPTNT 22/03/2017 Về việc thẩm định Kế hoạch Khuyến nông, khuyến ngư năm 2017.
6 766/SNNPTNT 22/03/2017 Về việc thẩm định Phương án tổ chức thực hiện Dự án cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2018, năm 2017.
7 767/SNNPTNT 22/03/2017 Về việc thẩm định Kế hoạch cải tạo và phát triển đàn trâu theo hướng thịt, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, năm 2017.
8 768/SNNPTNT-TCCB 22/03/2017 Về việc cử công chức, viên chức đi đào tạo lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2017.
9 769/BC-SNNPTNT 22/03/2017 Báo cáo Tình hình thực hiện Kết luận số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 khóa XIX về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
10 770/SNNPTNT-TCCB 22/03/2017 Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017.
11 771/SNNPTNT-VP 22/03/2017 Về việc cử cán bộ tham gia trực bảo vệ cơ quan.
12 772/SNNPTNT 22/03/2017 Về việc thẩm định mặt cắt thoát lũ qua Khu đô thị Bàu Giang.
13 733/BC-SNNPTNT 21/03/2017 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
14 734/SNNPTNT 21/03/2017 Về việc lập dự án hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC các dự án thủy lợi, thủy điện.
15 735/SNNPTNT-TCCB 21/03/2017 Về việc đề nghị chuyển biên chế, con người của các Ban Quản lý rừng phòng hộ về Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý.
16 736/KH-SNNPNT 21/03/2017 Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp năm 2017.
17 737/SNNPTNT 21/03/2017 Về việc thống kê nhanh diện tích nuôi tôm nước lợ.
18 738/SNNPTNT 21/03/2017 Về việc tham gia góp ý vào Nghị quyết liên tịch về việc tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2017-2020.
19 739/SNNPTNT 21/03/2017 Về việc giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Phương án sử dụng tiền của DVMTR chưa có đối tượng chi.
20 740/SNNPTNT 21/03/2017 Về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018.
Trang 1/72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin -

Chịu trách nhiệm nội dung:Ông Phạm Văn Sơn - Tổ phó Tổ thông tin.