Liên kết website

Thống kê truy cập

Chiều ngày 19.2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Tăng Bính đã chủ trì cuộc họp với Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiêp, nông thôn năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành đạt khá toàn diện trên các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Giá trị sản xuất toàn ngành đạt 15.390 tỷ đồng, tăng 1,9% so với kế hoạch và 4,86% so với năm 2017. Sản lượng lương thực cả năm đạt 500.176 tấn, vượt kế hoạch 0,05%, tăng 0,38% so với năm 2017. Giá trị sản phẩm bình quân 1 ha đất canh tác cây hàng năm năm 2018 ước đạt 75,6 triệu đồng/ha, cao hơn 1,8 triệu đồng/ha so với năm 2017.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành là tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất từ 3,3 – 3,5%, sản lượng lương thực đạt 497.844 tấn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 81.000 tấn, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 216.000 tấn, tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,9%, đạt 18 xã nông thôn mới (lũy kế đạt 79 xã)...
Những thuận lợi, khó khăn của ngành Nông nghiệp và PTNT cũng đã được lãnh đạo Sở và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nêu ra tại buổi làm việc để lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan xem xét giải quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Tăng Bính đánh giá cao ngành Nông nghiệp và PTNT đã có nhiều nổ lực để thực hiện hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành trong năm 2018. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu năm 2019, Phó Chủ tịch yêu cầu ngành Nông nghiệp và PTNT cần bắt tay xây dựng nền nông nghiệp thông minh; ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là đối với các sản phẩm, mặt hàng có thể mạnh của tỉnh như bò, trâu, nguyên liệu keo, khai thác thủy sản,...; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, chú trọng sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới..../.
 
Văn Hùng 

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin