Liên kết website

Thống kê truy cập

Chiều 02/01, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các Sở, Hội đoàn thể của tỉnh: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Hội Nông dân, Liên minh HTX; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, năm 2017, tăng trưởng toàn ngành đạt 105,11%, tăng 5% so với năm 2016. Sản lượng lương thực ước cả năm đạt trên 499.000 tấn, đạt 101,7% kế hoạch, tăng 5,04% so với năm 2016.
 
Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng trong năm qua đã mang lại hiệu quả tích cực. Giá trị sản phẩm thu hoạch được/ha đất canh tác bình quân đạt 71,6 triệu đồng/ha, cao hơn 2,9 triệu đồng/ha so với năm 2016.
 
Diện tích rừng qua mỗi năm đều tăng, độ che phủ rừng có tính cây phân tán năm 2017 ước đạt 51,23%, ở mức cao so với các tỉnh trong khu vực; một số sản phẩm nông, lâm, thủy sản hàng hóa như bò thịt, gỗ khai thác từ rừng trồng, sản lượng thủy sản khai thác...phát triển khá nhanh; cơ sở hạ tầng thủy lợi, thủy sản được quan tâm đầu tư xây dựng, tu sửa. Bước đầu đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư phát triển các vùng nguyên liệu gắn với thu mua, chế biến… hình thành mối liên kết trong sản xuất và chế biến.
 

 

Trong năm 2018, ngành tiếp tục tổ chức thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp; triển khai thực hiện tốt Đề án và quy hoạch “mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030; tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các chính sách thuộc lĩnh vực  ngành quản lý; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn từng bước nhân rộng mô hình sản xuất đạt giá trị sau thu hoạch trên 100 triệu đồng/ha/năm...

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ngành. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại hạn chế mà Ngành nông nghiệp cần phải khắc phục trong thời gian tới.
 
Về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn ngành bám sát vào các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 của Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; rà soát lại toàn bộ kế hoạch vốn năm 2018, những nhiệm vụ nào UBND tỉnh giao mà đã có kế hoạch giao vốn thực hiện thì phải kịp thời tổ chức thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu.
 
Trước mắt, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018, theo dõi, chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa và các loại cây hoa màu; tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; triển khai công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trước, trong Tết Mậu Tuất 2018. 
 
Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch yêu cầu Ngành tiếp tục bám sát vào kế hoạch 2016-2020 đã được phê duyệt, trong đó phấn đấu trong năm 2018 có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đến cuối năm toàn tỉnh đạt 59 xã.
 

 

Trên lĩnh vực thủy sản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
 

 

Phong Phúc

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Biểu mẫu hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai năm 2019.Mẫu 2018.rarMẫu 2018.rar

 

  

Theo yêu cầu của WB. PPMU Quảng Ngãi công khai Báo cáo đánh giá tác dộng môi trường xã hội (ESIA) Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx

 

 

 

  

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong Quý III năm 2018. DS QUI III-2018 QLCL.xlsDS QUI III-2018 QLCL.xls

 

  

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương 03.2007.QĐ-BNV.doc03.2007.QĐ-BNV.doc

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin