Liên kết website

Thống kê truy cập

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 phê duyệt Đề án Hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trạm Khuyến nông thuộc UBND các huyện, thành phố thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, việc hợp nhất nguyên trạng toàn bộ chức năng, nhiệm vụ (trừ các nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyển cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện hoặc Phòng Kinh tế thành phố), biên chế, số người làm việc, tài chính, tài sản và các hồ sơ, tài liệu liên quan,… của 14 Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 14 Trạm Khuyến nông thuộc UBND các huyện, thành phố thành 14 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tại 14 huyện, thành phố. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho UBND huyện, thành phố để bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế các huyện, thành phố.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố (tên huyện, tên thành phố) (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, trực thuộc UBND huyện, thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Trung tâm có Giám đốc và Phó Giám đốc, có các phòng chuyên môn: Hành chính - Tổng hợp, Kỹ thuật - Dịch vụ; riêng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Lý Sơn không thành lập các phòng chuyên môn mà phân công cho viên chức đảm nhiệm các nội dung công việc chuyên môn cụ thể của đơn vị; ngoài ra, Trung tâm còn có Chi bộ, Công đoàn cơ sở và Chi đoàn TNCSHCM trực thuộc tổ chức Đảng, Công đoàn và Thanh niên của huyện.
 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính và UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện nhằm hoàn thành việc chuyển giao, tiếp nhận, hợp nhất trước ngày 31/12/2018, để Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2019./.
 
Nguyễn Danh 

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin