Liên kết website

Thống kê truy cập

​​Nhằm quản lý và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp; nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Lâm nghiệp; ngày 01/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1288/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

Cụ thể:

Về định hướng:

Quản lý rừng bền vững: Toàn bộ các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hiện đang quản lý 7.216.889 ha rừng hoàn thành việc xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.

Cấp chứng chỉ rừng: Duy trì toàn bộ diện tích rừng hiện đã được cấp chứng chỉ là 235.000 ha. Giai đoạn từ 2018 - 2020 sẽ xây dựng và cấp chứng chỉ rừng cho 300 nghìn ha rừng, phấn đấu đến giai đoạn 2020 - 2030 cấp cho 1.000.000 ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình và ban quản lý rừng phòng hộ.

 

Về kinh phí: Kinh phí thực hiện Đề án khoảng 1.269 tỷ đồng, bao gồm: Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững 707 tỷ đồng; đánh giá cấp Chứng chỉ rừng 270 tỷ đồng; đóng niêm liễm và vận hành hệ thống cấp chứng chỉ rừng trong 02 năm đầu khoảng 6 tỷ đồng.
 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nguyễn Danh

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin