Liên kết website

Thống kê truy cập

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án OCOP).

Đối tượng thực hiện là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh, trong đó chú trọng các HTX, SMEs. Sản phẩm gồm hàng hóa và các dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa, đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương.

Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2020 sẽ hoàn thiện, tiêu chuẩn hóa khoảng 66 sản phẩm, dịch vụ nông thôn hiện có; phát triển mới 4 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn sản phẩm; chứng nhận khoảng từ 20-25 sản phẩm đạt hạng từ 3-5 sao và có ít nhất 3 sản phẩm đạt hạng 5 sao cấp tỉnh; phát triển 1-2 điểm văn hóa du lịch đạt tiêu chuẩn; củng cố khoảng 100 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ du lịch nông thôn hiện có...

Trong giai đoạn 2021 - 2030, hoàn thiện, tiêu chuẩn hóa khoảng 100 sản phẩm, dịch vụ nông thôn hiện có và phát triển mới 7 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP; phát triển mới ít nhất 14 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; đảm bảo cho chu trình OCOP được vận hành một cách tự động, tự giác trở thành một phong trào thi đua khởi nghiệp mạnh mẽ; có đội ngũ cán bộ, chuyên gia được chuyên nghiệp hóa, hoạt động hiệu quả.
 

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình khoảng hơn 290 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách nhà nước gần 90 tỷ đồng; vốn ngoài ngân sách hơn 200 tỷ đồng.

 
Phong Phúc

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin