Liên kết website

Thống kê truy cập

Đó là chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Dương Văn Tô tại Hội nghị đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở tập trung rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch trong 3 tháng cuối năm để có giải pháp triển khai thực hiện hoàn thành. Trong đó tập trung đánh giá kết quả sản xuất năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018 – 2019; tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão, nhất là chủ động phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; tổng kết, đánh giá các dự án, mô hình đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt là các dự án đầu tư vào huyện Mộ Đức.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Giám đốc yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách, dự án như: Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm; mô hình trồng rừng phòng hộ và trồng đai cây xanh phân định ranh giới giữa các loại rừng; dự án nâng cao năng lực PCCCR; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng;...

Đối với lĩnh vực thủy sản, cần tiến hành đánh giá các mô hình nuôi trồng thủy sản, nuôi cá hồ chứa, nuôi lồng bè để có cơ sở nhân rộng cho năm 2019; theo dõi, quản lý việc khai thác, đánh bắt cá của ngư dân, hạn chế tình trạng khai thác bất hợp pháp, không khai báo theo quy định;...
 
Đẩy nhanh tiến độ thi công, xác định điểm dừng kỹ thuật các công trình đang thi công, giải ngân, quyết toán các dự án hoàn thành. Đôn đốc, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới có kế hoạch về đích trong năm 2018. Thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính và các nhiệm vụ trọng tâm khác.
 
Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng lượng thực toàn tỉnh ước đạt 489.093 tấn, đạt 97,5% kế hoạch năm. Năng suất lúa cả năm đạt 102,9% kế hoạch; hầu hết các loại cây hoa màu, công nghiệp ngắn ngày đều có diện tích, năng suất, sản lượng đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; chăn nuôi phát triển đúng định hướng mặc dù giá cả, dịch bệnh có nhiều bất lợi. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, khoanh nuôi, tái sinh thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra; sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng ước đạt 744.227m3,  tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017. Khai thác thủy sản ước đạt 186.024 tấn, đạt 103,3% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ 2017. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác của ngành đều được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra./.
 
Văn Hùng

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin