Liên kết website

Thống kê truy cập

Để phòng tránh thời tiết bất lợi gây thiệt hại cho người nuôi thủy sản, nâng cao năng suất, giá trị, hiệu quả trên đơn vị diện tích, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng lịch thời vụ, cơ cấu giống và một số giải pháp kỹ thuật chủ yếu cho nuôi trồng thủy sản trên toàn tỉnh năm 2018 như sau:

I. Đối với nuôi thủy sản nước lợ, mặn

1. Tôm chân trắng

a. Đối với nuôi tôm trên cát:

- Thời gian thả giống: Vụ 1: từ ngày 01/3/201

8 và thời điểm kết thúc thu hoạch ngày 30/6/2018; vụ 2: từ ngày 16/8/2018 và kết thúc thu hoạch ngày 31/01/2019; thời gian nghỉ giữa 2 vụ từ ngày 01/7/2018-15/8/2018.

- Mật độ thả giống:

+ Nuôi đơn: Tôm: 100-120 con/m2 cỡ PL12 trở lên.

 
+ Nuôi kết hợp:             Tôm khoảng 100 con/m2 cỡ PL12;

                                    Cá, hải sâm, thủy sản khác: 1con/m2.

b. Đối với tôm nuôi vùng triều:

- Thời gian thả giống: Vụ 1: từ ngày 01/3/2018 và kết thúc thu hoạch ngày 15/6/2018; vụ 2: từ ngày 16/7/2018 và thời điểm kết thúc thu hoạch ngày 31/10/2018; thời gian nghỉ giữa 2 vụ từ ngày 16/6/2018-15/7/2018.

- Mật độ thả giống:

+ Nuôi đơn: Tôm: 60-80con/m2 cỡ PL12 trở lên.

+ Nuôi kết hợp:             Tôm khoảng 60con/m2 cỡ PL12;

 

                                    Cá, hải sâm, thủy sản khác: 1con/m2.

2. Tôm sú:

- Thời gian thả giống từ ngày 01/3/2018 và kết thúc thu hoạch ngày 31/7/2018.

- Mật độ thả giống:

+ Nuôi đơn: Tôm: 15-25con/m2 cỡ PL15 trở lên

+ Nuôi kết hợp:             Tôm 12-15con/m2 cỡ PL15;

 

                                    Cá, hải sâm, thủy sản khác: 1con/m2.

3. Tôm hùm: Nuôi 1vụ/năm, với mật độ thả giống: 10con/m2, cỡ tôm từ 100g/con trở lên; thời gian thả giống từ ngày 01/01/2018 - 01/3/2018 và kết thúc thu hoạch ngày 31/10/2018.

4. Ốc hương:

- Thả giống: từ ngày 01/01/2018-01/3/2018 và thời điểm kết thúc thu hoạch ngày 31/10/2018.

- Mật độ:

+ Nuôi trong ao: nuôi đơn: 50-100 con/m2, kích cỡ giống ≥ 0,44cm/con, nuôi kết hợp: Ốc hương 50-100 con/m2, kích cỡ giống ≥ 0,44cm/con (tối thiểu 8.000-10.000 con/kg); cá, hải sâm, thủy sản khác: 1con/m2;

+ Nuôi trong lồng: 300con/m2, kích cỡ giống ≥ 0,4cm/con (tối thiểu 6.000-7.000 con/kg).

5. Đối với các đối tượng nuôi: cá vược, cá mú, cá hồng, cá bớp, hàu, hải sâm,...

- Thời gian thả giống: từ ngày 01/01/2018-01/3/2018 và kết thúc thu hoạch ngày 31/10/2018. Số vụ nuôi: 1 vụ/năm

- Mật độ, kích cỡ giống thả nuôi: Nuôi cá ao: mật độ 1-2 con/m2; cỡ cá ≥ 10cm/con; Nuôi cá lồng: mật độ 15-25 con/m3; cỡ cá ≥ 10cm/con; Nuôi hàu (nuôi dây): mật độ 4-8 giá thể/dây, cỡ giống ≥ 2-3cm/con; Nuôi hải sâm trong ao: mật độ 8-10con/m2; cỡ giống 10g/con.

II. Nuôi thủy sản nước ngọt: đối tượng nuôi gồm các loại cá: cá chép, cá mè, trắm cỏ, cá trê lai, cá lóc, cá rô phi đơn tính, cá bống tượng, cá thát lát, cá thát lát còm, cá lăng, cá chình,...

1. Số vụ nuôi: 1 vụ/năm

2. Mật độ thả nuôi:  Đối với nuôi ao: thường từ 2-3con/m2, một số đối tượng như cá thát lát, cá lóc mật độ thả nuôi cao hơn từ 9-10 con/m2; Đối với nuôi lồng: từ 25-30con/m3, riêng cá rô phi có thể nuôi với mật độ 100con/m3; Đối với nuôi hồ chứa: khoảng 1.200con/ha.

3. Thời gian thả giống: từ ngày 01/01/2018-30/4/2018 và kết thúc thu hoạch ngày 31/10/2018...

 

Phong Phúc

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Biểu mẫu hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai năm 2019.Mẫu 2018.rarMẫu 2018.rar

 

  

Theo yêu cầu của WB. PPMU Quảng Ngãi công khai Báo cáo đánh giá tác dộng môi trường xã hội (ESIA) Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx

 

 

 

  

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong Quý III năm 2018. DS QUI III-2018 QLCL.xlsDS QUI III-2018 QLCL.xls

 

  

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương 03.2007.QĐ-BNV.doc03.2007.QĐ-BNV.doc

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin