Liên kết website

Thống kê truy cập

Công trình thủy lợi Thạch Nham
Ngày 14/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông. Trải qua lịch sử 74 năm hình thành và phát triển, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có nhiều thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; từ Bộ Canh nông (1945) đến Bộ Nông lâm và Bộ Thủy lợi (1955); Bộ Nông nghiệp; Bộ Nông trường; Tổng cục Thủy sản; Tổng cục Lâm nghiệp (1960); Ủy ban Nông nghiệp Trung ương (1971); Bộ Hải sản và Bộ Lâm nghiệp (1976); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1995 – trên cơ sở hợp nhất 03 Bộ: Lâm nghiệp, Nông nghiệp – Công nghiệp thực phẩm và Thủy Lợi) và tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII (tháng 8/2007) đã quyết định hợp nhất Bộ Thủy sản vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đến nay. Để kỷ niệm dấu ấn lịch sử này, ngày 18 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 890/QĐ-TTg lấy ngày 14 tháng 11 hằng năm là “Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”.
Trong suốt 74 năm qua, ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã luôn nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ, có những bước trưởng thành về nhiều mặt; liên tục giành được những thành tựu to lớn và toàn diện, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Đồng hành cùng với ngành Nông nghiệp và PTNT cả nước, 74 năm qua, ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi cũng có sự thay đổi theo yêu cầu của mỗi thời kỳ và đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần vào thành tựu chung của ngành Nông nghiệp Việt Nam, đóng góp đáng kể vào thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 
Trong lĩnh vực trồng trọt, nhiều tiến bộ kỹ thuật về giống mới, kỹ thuật canh tác tiên tiến được áp dụng vào sản xuất đã đưa năng suất cây trồng tăng nhanh. Giai đoạn 1989-1990, năng suất lúa đạt 26,4 tạ/ha đến năm 2019, ước đạt 59,2 tạ/ha. Sản lượng lương thực năm 2019, ước đạt 497.844 tấn, tăng 260.140 tấn, gấp 2,1 lần so với năm 1989, tốc độ tăng trưởng bình quân 2,5%/năm... Quảng Ngãi đang đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn để áp dụng cơ giới hóa, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tập trung kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; triển khai các dự án sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ,...trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất canh tác tăng dần qua các năm, đến cuối năm 2018 đạt khoảng 75,6 triệu đồng/ha.
 
Về chăn nuôi, hình thức chăn nuôi trang trại quy mô tập trung, đảm bảo an toàn dịch bệnh và liên kết theo chuỗi bền vững thay thế dần chăn nuôi nhỏ lẻ, bấp bênh ở hộ gia đình. Năm 2019, đàn trâu ước đạt 70.850 con, đàn bò 278.000 con, đàn lợn 401.860 con. Công tác cải tạo đàn bò đã đem lại thành công rực rỡ. Đàn bò của tỉnh từ chỗ chỉ có giống bò vàng địa phương, tầm vóc nhỏ bé, qua cải tạo, đến nay tỷ lệ đàn bò lai đạt trên 70,7% so với tổng đàn. Tập quán chăn nuôi quảng canh ở khu vực miền núi đã dần được chuyển sang chăn nuôi thâm canh để tăng thu nhập cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số...

 
Trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhờ huy động nhiều nguồn lực đầu tư, các Chương trình, dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện, từng bước phục hồi và phát triển diện tích rừng bị xâm hại trước đây. Độ che phủ của rừng không ngừng tăng lên qua các năm. Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế lâm nghiệp đúng hướng đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân cũng như góp phần bảo vệ, phát triển diện tích rừng trồng hiệu quả, nhất là ở các huyện miền núi. Năm 2019, diện tích có rừng ước đạt 334.278 ha độ che phủ rừng 51,9%; sản lượng gỗ rừng trồng khai thác ước đạt 1.265.500 m3. Các Chương trình, dự án thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp đang được triển khai như: Trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; trồng cây gỗ nguy cấp, quý hiếm; trồng đường băng xanh kết hợp phân định các loại rừng;...
 
Kinh tế thủy sản có bước phát triển tích cực, tàu thuyền đánh bắt xa bờ có công suất lớn tăng nhanh và được trang bị các phương tiện hiện đại. Sản lượng thủy sản đánh bắt hàng năm có tốc độ tăng trưởng nhanh, năm 2019 dự kiến ước đạt 209.000 tấn; công tác nuôi trồng thủy sản được chú trọng, sản lượng được giữ ổn định qua các năm.

 

Hệ thống thủy lợi, đê điều tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp đã góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh và ổn định. Đến nay, toàn tỉnh có 754 công trình thủy lợi với tổng chiều dài 4.275 km kênh mương các loại đảm bảo tưới chủ động cho sản xuất lúa 02 vụ, cây công nghiệp ngắn ngày và cây rau màu; cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp; tạo nguồn và cấp nước cho diện tích nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối.

Diện mạo nông thôn trong tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét, cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm xá, điện, công trình nước sinh hoạt, hệ thống thông tin - truyền thông, nhà ở dân cư... phục vụ ngày càng tốt hơn cho đời sống và sản xuất của cư dân nông thôn trong tỉnh; bản sắc văn hóa dân tộc đươc giữ gìn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự xã hội nông thôn được giữ vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực.

 
Tính đến ngày 30/9/2019, đã có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 59/164 xã đạt tiêu chí theo nhóm 1 (đạt 19/19 tiêu chí); số tiêu chí bình quân/xã đạt 14,15. Dự kiến đến cuối năm 2019 có 80 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh nhà cũng còn nhiều hạn chế, tồn tại nhất định. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp còn chậm, chưa tạo được chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; giá trị gia tăng các sản phẩm trong ngành nông nghiệp chưa có sự chuyển biến tích cực; quy mô hàng hóa thấp; thị trường tiêu thụ ngày càng biến động, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát...
 
Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến của Ngành là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện liên kết theo chuỗi nhằm nâng cao giá trị nông sản hàng hóa...
 
Tổ Thông tin

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT Sở