Liên kết website

Thống kê truy cập

Nhằm giúp bà con chủ động trong sản xuất đảm bảo hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản (NTTS); trên cơ sở dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, đặc điểm sinh học của một số giống loài thủy sản được thả nuôi, đặc điểm sinh thái từng vùng nuôi trên địa bàn tỉnh, ngày 18/12/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 3436/SNNPTNT đối với khung lịch thời vụ thả giống NTTS năm 2020 như sau:

I. Đối với nuôi thủy sản nước lợ, mặn (thời gian thả giống và kết thúc thu hoạch tính theo ngày dương lịch)

1. Tôm chân trắng

a. Đối với nuôi tôm trên cát: nuôi: 2-3 vụ/năm với mật độ thả giống: Nuôi đơn: Tôm  120-150 con/m2 cỡ PL12 trở lên; Nuôi kết hợp: Tôm khoảng 120 con/m2 cỡ PL12 với Cá, thủy sản khác: 1 con/m2

- Vụ 1, thả giống từ ngày 15/02/2020 và kết thúc thu hoạch ngày 30/6/2020; Vụ 2,3 thả giống từ ngày 16/8/2020 và kết thúc thu hoạch ngày 11/02/2021.

- Thời gian nghỉ giữa 2 vụ: Từ ngày 01/7/2020-15/8/2020.

b. Đối với nuôi tôm vùng triều: nuôi 2 vụ/năm với mật độ thả giống: Nuôi đơn: Tôm 60-80 con/m2 cỡ PL12; Nuôi kết hợp: Tôm khoảng 60 con/m2 cỡ PL12 với Cá, thủy sản khác: 1 con/m2

- Vụ 1, thả giống từ ngày 15/02/2020 và kết thúc thu hoạch ngày 15/6/2020; Vụ 2, thả giống từ ngày 16/7/2020 và kết thúc thu hoạch trước ngày 31/10/2020.

- Thời gian nghỉ giữa 2 vụ: Từ ngày 16/6/2020-15/7/2020.

2. Tôm sú: nuôi: 1 vụ/năm với mật độ thả giống: Nuôi đơn: Tôm: 20-30 con/m2 cỡ PL15 trở lên; Nuôi kết hợp: Tôm khoảng 120 con/m2 cỡ PL12 với Cá, thủy sản khác: 1 con/m2

- Thả giống từ ngày 15/02/2020 và kết thúc thu hoạch trước ngày 31/10/2020.

3. Ốc hương, hải sâm: nuôi: 1 vụ/năm

- Đối với nuôi trên cát (nuôi đơn hoặc nuôi ghép với các đối tượng khác), nuôi lồng (nuôi biển): Thả giống từ ngày 01/02/2020 và kết thúc thu hoạch tháng 12/2020 với mật độ nuôi: Ốc hương: 250-300 con/m2, kích cỡ giống ≥0,4 cm/con (tối thiểu khoảng 7.000-10.000 con/kg); Hải sâm: 1-3 con/m2, cỡ giống khoảng 5-20g/con.

- Đối với nuôi ao vùng triều:

Thả giống từ ngày 01/3/2020 và kết thúc thu hoạch trước ngày 31/10/2020 với mật độ thả nuôi: Ốc hương: 150-200 con/m2, kích cỡ giống ≥0,4 cm/con (tối thiểu khoảng 7.000-10.000 con/kg); Hải sâm: 1-3 con/m2, cỡ giống khoảng 5-20g/con.

4. Cá, thủy sản khác (mặn, lợ) trong ao: nuôi: 1 vụ/năm với mật độ thả giống từ 1-2 con/m2, kích cỡ giống ≥8cm/con.

Thả giống từ ngày 01/02/2020 và kết thúc thu hoạch trước ngày 31/10/2020.

5. Tôm hùm và các đối tượng khác (cá vược, cá mú, cá hồng, cá bớp, hàu,...) nuôi lồng trên biển: Tùy theo đối tượng nuôi, tùy vùng nuôi lựa chọn thời điểm thả giống sao cho các yếu tố môi trường nuôi (đặc biệt là độ mặn) phù hợp với đặc tính sinh trưởng của đối tượng thả nuôi.

- Đối tượng nuôi: cá vược, cá mú, cá hồng, cá bớp, cá bè vẫu, hàu, hải sâm,..: nuôi 1 vụ/năm. Cụ thể, Tôm hùm: mật độ 10 con/m2, cỡ giống từ 100g/con trở lên; Nuôi cá lồng: mật độ 8-25 con/m3, cỡ cá ≥10 cm/con (riêng cá bè vẫu kích cỡ giống khoảng 4-5 cm/con)

Nuôi hàu (nuôi dây): mật độ 4-8 giá thể/dây, cỡ giống ≥2-3cm/con.

Thả giống từ ngày 01/02/2020 và kết thúc thu hoạch trước ngày 31/10/2020.

II. Nuôi thủy sản nước ngọt (thời gian thả giống và kết thúc thu hoạch tính theo ngày dương lịch): Nuôi 1 vụ/năm, gồm các loại cá như: cá chép, cá mè, trắm cỏ, cá trê lai, cá lóc, cá rô phi đơn tính, cá bống tượng, cá thát lát, cá thát lát còm, cá lăng, cá chình,...

Mật độ nuôi:

- Đối với nuôi ao: thường từ 1-3 con/m2. Đối với một số đối tượng như cá thát lát, cá lóc mật độ thả nuôi cao hơn (từ 9-10 con/m2).

- Đối với nuôi lồng: từ 20-25 con/m3, riêng cá rô phi có thể nuôi với mật độ 100 con/m3

- Đối với nuôi hồ chứa: khoảng 1.200 con/ha.

Thả giống từ ngày 01/01/2020-30/4/2020 và kết thúc thu hoạch trước ngày 31/10/2020.

Lưu ý: Đối với người nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh, trước khi triển khai thả nuôi thủy sản phải thực hiện đăng ký kê khai ban đầu về NTTS và được UBND cấp xã xác nhận.

Phong Phúc

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT Sở