Liên kết website

Thống kê truy cập

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (2008-2017), diện mạo của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Quảng Ngãi đang từng bước được cải thiện và khởi sắc hơn; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất ngày càng được củng cố và phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của người dân dần được nâng cao.

Tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt ở mức khá và ổn định qua các năm; cơ cấu kinh tế ngành Nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng: Nông nghiệp giảm, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ tăng. Cụ thể: Nông nghiệp từ 66,8 giảm xuống còn 56%, lâm nghiệp từ 3,1% tăng lên 6,8%, thủy sản từ 30,1% tăng lên 37,1% và dịch vụ từ 5,1% tăng lên 9,8%. Tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp cũng có sự chuyển dịch khá tích cực: trồng trọt từ 72% giảm xuống còn 62,8%, chăn nuôi từ 28% tăng lên 37,2%.

Trong trồng trọt, đưa vào sản xuất nhiều giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Chuyển đổi hơn 5.350 ha từ trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả cao hơn; dồn điền đổi thửa 4.541 ha. Giá trị sau thu hoạch trên 1 ha đất canh tác năm 2017 đạt 71,6 triệu đồng/ha, cao hơn năm 2008 khoảng 41,6 triệu đồng/ha. Đã thu hút được 54 dự án với tổng vốn đăng ký 2.075 tỷ đồng để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch…
 

Chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi từ quy mô nông hộ nhỏ lẻ sang quy mô trang trại đang tiến triển tích cực. Nhiều cơ sở chăn nuôi đã liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Vấn đề xử lý chất thải trong chăn nuôi đã được chú trọng thông qua xây dựng các hầm biogas ở nông hộ, nông trại; tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. So với năm 2008, đàn trâu tăng 35,5%, đàn bò lai phát triển chiếm tỷ lệ 66,5% so với tổng; sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 64,6%...
 

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, nhất là phát triển rừng trồng gỗ lớn để nâng cao giá trị. Trong giai đoạn 2008-2017, bình quân mỗi năm trồng rừng tập trung khoảng 12.000 ha rừng, trong đó có khoảng 1.000 ha rừng phòng hộ; khoanh nuôi từ 1.000-3.000 ha, quản lý bảo vệ khoảng 125.000 ha. Độ che phủ rừng ước đạt 51,23%. Sản lượng gỗ khai thác 927.000 tấn, tăng 5,1 lần so năm 2008...; Trong thủy sản số lượng tàu thuyền khai thác gần bờ giảm, phát triển đội tàu khai thác xa bờ, nghiêm cấm các hình thức khai thác mang tính hủy diệt để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nhờ vậy, sản lượng thủy sản khai thác trong những năm qua không ngừng tăng nhanh,  cuối năm 2017 đạt 191.500 tấn, tăng 52.000 tấn so với năm 2008 (vượt trên 20.000 tấn so chỉ tiêu của Đề án)
 

Bên cạnh đó, Chương trình xây dựng NTM được các cấp, các ngành vào cuộc tích cực và sự đồng tình hưởng ứng của người dân. Nhờ vậy, sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa hơn 544km đường giao thông; kiên cố hóa được 514 tuyến kênh mương nội đồng nâng tổng chiều dài kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh được kiên cố hóa đạt 42%, góp phần củng cố, phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng; 100% xã, phường, thị trấn có điện; nâng cấp được hơn 73 trường học, 208 cơ sở vật chất; 89,2% tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tính đến cuối năm 2017, giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 21% (năm 2008) xuống còn 11,6%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,5%; 174/184 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; trong lĩnh vực văn hóa, các hoạt động văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng, giữ được bản sắc dân tộc, hệ thống các thiết chế văn hóa từng bước được xây dựng…
 
Bộ mặt các vùng nông thôn của Quảng Ngãi ngày càng khởi sắc, cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Tính đến thời điểm cuối năm 2017, có 41 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và trong năm 2018, tỉnh phấn đấu có thêm 19 xã về đích; mục tiêu đến cuối năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 98 xã và 06 huyện đạt các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
 

Phong Phúc 

Tin đã đưa


Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  200%
Bình thường  100%
Xấu  100%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin