Liên kết website

Thống kê truy cập

Theo cảnh báo của Mạng lưới các Trung tâm nuôi trồng thủy sản khu vực Châu Á Thái Bình Dương (NACA), Tổ chức Nông lương liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) cảnh báo, gần đây trên cá rô phi xuất hiện bệnh mới do vi rút Tilapia lake (TiLV) gây ra ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Bệnh lây lan qua hoạt động vận chuyển cá rô phi giống mang mầm bệnh từ nước này sang nước khác. Cá rô phi bị nhiễm bệnh có tỷ lệ chết cao từ 20 - 90%, chủ yếu giai đoạn nhỏ từ 01 - 03 tháng tuổi. Mặt khác bệnh TiLV là bệnh mới, chưa có trong danh sách các bệnh phải công bố dịch, danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Kết quả lấy mẫu giám sát cá rô phi giống và nuôi thương phẩm ở một số địa phương trong cả nước cho thấy đã có sự lưu hành TiLV trên cá rô phi giống, cá nuôi thương phẩm và nguy cơ xuất hiện, lưu hành TiLV tại một số tỉnh nuôi cá rô phi là rất cao.

Ngày 27/10/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 6650/UBND-NNTN về áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi. UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn 8862/BNN-TY ngày 20/10/2017 về việc chỉ đạo áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6554/UBND-NNTN ngày 24/10/2017 về việc triển khai Kế hoạch giám sát dịch bệnh Quốc gia năm 2017; chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi cá rô phi an toàn theo đúng quy trình như: Mật độ thả cá thưa, sử dụng quạt nước trong những ngày nắng nóng, sử dụng thuốc đúng, đủ theo hướng dẫn,...
 
Phong Phúc

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Biểu mẫu hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai năm 2019.Mẫu 2018.rarMẫu 2018.rar

 

  

Theo yêu cầu của WB. PPMU Quảng Ngãi công khai Báo cáo đánh giá tác dộng môi trường xã hội (ESIA) Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx

 

 

 

  

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong Quý III năm 2018. DS QUI III-2018 QLCL.xlsDS QUI III-2018 QLCL.xls

 

  

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương 03.2007.QĐ-BNV.doc03.2007.QĐ-BNV.doc

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin