Liên kết website

Thống kê truy cập

 

TRU SO.JPG

 

 

I. Tên cơ quan:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 182  Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi- tỉnh Quảng Ngãi.


 II. Lãnh đạo Sở:

.Ông Dương Văn Tô – Giám đốc Sở
Điện thoại cơ quan: 0553-822241

Di động: 0914.091.008

Địa chỉ mail: dvto-snn@quangngai.gov.vn

 

Ông Phan Huy Hoàng – Phó Giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 0553-710210

Di động: 0914.174.786

Địa chỉ mail: phhoang-snn@quangngai.gov.vn

 

Ông Nguyễn Mậu Văn – Phó Giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 0553-825487

Di động: 0913.470.66​1
Địa chỉ mail: nmvan-snn@quangngai.gov.vn


Ông Trần Ngọc Thương – Phó Giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 0553-825267

Di động: 0913.155.528
Địa chỉ mail: tnthuong-snn@quangngai.gov.vn

 


Thông tin cần biết
  
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017.1347.TB-SNNPTNT.pdf1347.TB-SNNPTNT.pdf

 

  

Về việc tuyển chọn ứng viên đào tạo thạc sỹ ở nước ngoài theo Chương trình CNSH nông nghiệp và thủy sản năm 2017. 3614.BNN-TTCB.pdf3614.BNN-TTCB.pdf

 

  

Danh sách các cơ sở đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP Quí I/2017 DS qui I -2017 QLCL.xlsDS qui I -2017 QLCL.xls

 

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin -

Chịu trách nhiệm nội dung:Ông Phạm Văn Sơn - Tổ phó Tổ thông tin.