Liên kết website

Thống kê truy cập

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chủ rừng (bao gồm các Ban quản lý rừng phòng hộ; các doanh nghiệp, tổ chức không thuộc lực lượng vũ trang được nhà nước giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp; Chi cục Kiểm lâm tỉnh) triển khai xây dựng lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, các chủ rừng quyết định thành lập và quản lý trực tiếp lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng thuộc phạm vi diện tích được giao. Tùy theo số lượng người làm việc, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được chủ rừng quyết định thành lập một hay nhiều Đội bảo vệ rừng, có Đội trưởng, Đội phó và các thành viên của Đội. Tiêu chuẩn của người được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Về công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, trang bị các trang thiết bị cần thiết, trang bị đồng phục và các phương tiện bảo hộ lao động khác được quy định tại Điều 6, 7, 8 Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT ngày 28/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 

Kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; riêng đối với các chủ rừng là các Ban Quản lý rừng phòng hộ, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài chính và Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ động xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm và thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập./.

 

Nguyễn Danh

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Danh sách các cơ sở đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP Quí IV/2017 DS qui IV -2017 QLCL.xlsDS qui IV -2017 QLCL.xls

 

  

Mẫu Chi phí ​tuân thủ của cơ quan nhà nước cho các đối tượng thực hiện TTHC CQNN-DKK6.xlsCQNN-DKK6.xls

 

  

Thông báo địa điểm tư vấn kỹ thuật sản xuất và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp miễn phí 390.TTKN.pdf390.TTKN.pdf

 

  

Phiếu điền thông tin nhập liệu phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. PhieuDienThongTin_CBCCVC.docPhieuDienThongTin_CBCCVC.doc  ​

 

  

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017 (đợt 2). 3801.TB-SNNPTNT.pdf3801.TB-SNNPTNT.pdf

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin