Liên kết website

Thống kê truy cập

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chủ rừng (bao gồm các Ban quản lý rừng phòng hộ; các doanh nghiệp, tổ chức không thuộc lực lượng vũ trang được nhà nước giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp; Chi cục Kiểm lâm tỉnh) triển khai xây dựng lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, các chủ rừng quyết định thành lập và quản lý trực tiếp lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng thuộc phạm vi diện tích được giao. Tùy theo số lượng người làm việc, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được chủ rừng quyết định thành lập một hay nhiều Đội bảo vệ rừng, có Đội trưởng, Đội phó và các thành viên của Đội. Tiêu chuẩn của người được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Về công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, trang bị các trang thiết bị cần thiết, trang bị đồng phục và các phương tiện bảo hộ lao động khác được quy định tại Điều 6, 7, 8 Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT ngày 28/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 

Kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; riêng đối với các chủ rừng là các Ban Quản lý rừng phòng hộ, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài chính và Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ động xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm và thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập./.

 

Nguyễn Danh

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Công văn số 1125/SNV-CCVC ngày 12/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc nâng bậc lương​ thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương trước thời hạn 1125.SNV-CCVC.pdf1125.SNV-CCVC.pdf

 

  

Thông báo: Kể từ ngày 11/6/2018 Bộ phận ​tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ số: 60 - 62 đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 

  

Công khai Kế hoạch quản lý môi trường của Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II) thuộc Dự án quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5.Niem yet ke hoach quan ly moi truong TDA cang My A.rarNiem yet ke hoach quan ly moi truong TDA cang My A.rar

 

  

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.1574.TB-SNNPTNT.pdf1574.TB-SNNPTNT.pdf

 

 

  

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong Quý I năm 2018 DS QUI I-2018 QLCL.xlsDS QUI I-2018 QLCL.xls

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin