Liên kết website

Thống kê truy cập

Ngày 27/8/2018,  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND Quy định một số chính sách hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất và cơ chế khắc phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất đối với: cây trồng là 30 triệu đồng/ha; sản xuất lâm nghiệp là 40 triệu đồng/ha; vật nuôi gia súc là 6,5 triệu đồng/con, gia cầm là 28 ngàn đồng/con; nuôi trồng thủy, hải sản 50 triệu đồng/ha.
Đối với sản xuất muối, hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha diện tích sản xuất muối bị thiệt hại từ trên 70%; thiệt hại từ 30% - 70% được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.
 
Đối với diện tích đất sản xuất bị sa bồi với độ dày trung bình của đất sa bồi từ 15-30cm được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha; Đối với diện tích đất sản xuất bị sa bồi với độ dày trung bình của đất sa bồi từ 30cm trở lên được hỗ trợ 10 triệu đồng/ha.
 
Điều kiện hỗ trợ: đối với cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản các hộ sản xuất bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tất cả các điều kiện: Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của địa phương; có đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có)…

 

Đối với sản xuất muối: diện tích sản xuất phải nằm trong vùng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải đăng ký với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
 

Đối với đất bị sa bồi, thủy phá: diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị sa bồi, thủy phá do thiên tai gây ra phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được UBND cấp xã xác nhận.

 

Phong Phúc

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Biểu mẫu hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai năm 2019.Mẫu 2018.rarMẫu 2018.rar

 

  

Theo yêu cầu của WB. PPMU Quảng Ngãi công khai Báo cáo đánh giá tác dộng môi trường xã hội (ESIA) Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx

 

 

 

  

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong Quý III năm 2018. DS QUI III-2018 QLCL.xlsDS QUI III-2018 QLCL.xls

 

  

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương 03.2007.QĐ-BNV.doc03.2007.QĐ-BNV.doc

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin