Liên kết website

Thống kê truy cập


Tin nổi bật

Ảnh hoạt động
Tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm”

Nhằm đẩy mạnh Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, trong đó giao nhiệm vụ cho Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020.

Tin khuyến nông
Thêm 02 giống lúa của Trung tâm Giống Quảng Ngãi được cộng nhận cho sản xuất thử

Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có Quyết định số 324/QĐ-TT-VPPN ngày 04/10/2019 về việc công nhận cho sản xuất thử giống cây trồng nông nghiệp đối với 04 giống lúa, trong đó có 02 giống lúa của Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi (Trung tâm Giống) là QNg13 và QNg 128. Thời vụ và vùng sinh thái công nhận: các vụ, vùng trồng lúa tại các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên (đối với giống QNg13); các vụ, vùng trồng lúa tại các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ (đối với giống QNg 128).


Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin