Liên kết website

Thống kê truy cập

Chiều 11/9/2017, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Luật có đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, các BQL rừng phòng hộ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ, Ba Tô, Hạt Kiểm lâm các huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về Dự thảo mới nhất Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), giới thiệu những điểm mới, điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản trong Dự thảo Luật sửa đổi.

Dự thảo lần 6 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) có 12 chương và 111 điều, tăng 4 chương và 23 điều so với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004.
 
Nhiều nội dung quan trọng về phạm vi điều chỉnh; định nghĩa về rừng; bổ sung một số loại rừng trong phân loại rừng; về sở hữu rừng; về chính sách lâm nghiệp; chủ rừng; chỉnh sửa, bổ sung quy định về giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng và thu hồi rừng; quy định chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác ngoài lâm nghiệp; quy định về đóng, mở cửa rừng tự nhiên; về chế biến, thương mại lâm sản; về khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp... cũng được bổ sung, chỉnh sửa trong  Dự thảo Luật lần này.

 
Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp ở địa phương, chức năng, hệ thống tổ chức, chế độ chính sách của Kiểm lâm...cho Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).

Chi cục Kiểm Lâm đã tổng hợp các ý kiến của các đại biểu để trình cấp thẩm quyền xem xét bổ sung./.
 

Tin, ảnh: Phong Phúc
 

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin