Liên kết website

Thống kê truy cập

Để bảo vệ sản xuất vụ đông xuân 2016-2017, đặc biệt là giai đoạn cuối vụ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi dự báo tình hình sâu, bệnh, chuột hại cuối vụ và đề ra một số giải pháp phòng trừ cụ thể như sau:

I- Dự báo tình hình sâu, bệnh, chuột hại cây trồng cuối vụ đông xuân:

1. Cây lúa:
- Chuột: Tiếp tục phát sinh, phát triển mạnh gây hại phổ biến trên lúa Đông Xuân đang giai đoạn làm đòng đến chắc xanh.
.- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non chuyển tuổi phát dục gây hại phổ biến lúa Đông xuân đang giai đoạn làm đòng, sâu sẽ gây hại nặng chân ruộng bón thừa đạm, xanh tốt.
- Rầy nâu-rầy lưng trắng: Phát sinh, phát triển gây hại phổ biến lúa Đông Xuân đang giai đoạn làm đòng-chắc xanh.
- Bệnh đạo ôn lá, cổ bẹ lá, cổ bông: Tiếp tục phát sinh, phát triển gây hại phổ biến trên lúa Đông xuân đang giai đoạn làm đòng-chắc xanh, bệnh gây hại nặng trên chân ruộng bón phân không cân đối thừa đạm, giống lúa nhiễm bệnh.
- Bệnh vàng lá sinh lý: Tiếp tục phát sinh, phát triển gây hại phổ biến trên lúa Đông xuân đang giai đoạn đẻ nhánh rộ-làm đòng, bệnh gây hại nặng trên chân ruộng chua phèn, nghèo dinh dưỡng.
- Bệnh thối, lem lép hạt: Phát sinh, phát triển gây hại phổ biến trên lúa Đông xuân đang giai đoạn trỗ bông-chắc xanh, bệnh gây hại nặng trên chân ruộng xanh tốt hoặc những chân ruộng đang trỗ gặp mưa vào buổi trưa.
            Ngoài ra còn có bọ xít dài, sâu cắn gié, bệnh chết cây, bệnh hoa cúc ... phát sinh hại cục bộ các trà lúa.
2. Cây rau màu                                                                                                                       
- Bệnh lở cổ rễ: Tiếp tục phát sinh gây hại cục bộ các loại rau màu đang giai đoạn mới mọc mầm-cây con.
- Bệnh thán thư ớt: Phát sinh, phát triển gây hại phổ biến trên ớt giai đoạn ra hoa- phát triển quả. Bệnh gây hại nặng chân ruộng trồng dày, bón phân xanh tốt.
- Nhện đỏ, bọ phấn: Gây hại phổ biến trên các loại rau màu, nhất là trên cây ớt, các loại cà và các loại bầu bí.
          Ngoài ra còn có bệnh giả sương mai, bệnh đốm phấn, sâu khoang, nhện đỏ, sâu xanh da láng, tuyến trùng rễ, rệp các loại, bọ nhảy, sâu đục trái, sâu cuốn lá... phát sinh gây hại cục bộ các loại rau màu.
II- Giải pháp phòng trừ sâu, bệnh, chuột hại cuối vụ:
             Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu, bệnh, chuột hại gây ra đối với sản xuất, bà con cần thực hiện tốt một số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh, chuột hại chủ yếu sau:
1. Trên cây lúa
           - Đối với chuột: Tiếp tục vận động bà con nông dân diệt chuột bằng nhiều biện pháp, trong đó chú ý biện pháp dùng bả sinh học, biện pháp thủ công để diệt chuột nhằm hạn chế chuột gây hại làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây lúa và năng suất ở giai đoạn cuối vụ.
            - Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Những chân ruộng có mật độ sâu non cao từ 20con/m2 trở lên dùng một trong các loại thuốc sau để phun trừ như: Proclaim 1,9EC, Jubilant 500EC, Dylan 2EC, Abatimec 3,6EC, Ammate 150SC, Actimax 50WG, Padan 95SP, Abaone 95WG…
            - Đối với bọ trĩ: Những chân ruộng có tỷ lệ hại cao ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa dùng một trong các loại thuốc sau phun trừ như: Nurelle*25/2,5EC, Virigen 50EC, Imitox 700WG,.. đồng thời bón bổ sung phân bón để lúa nhanh hồi phục.
- Đối với rầy nâu-rầy lưng trắng: Những chân ruộng có mật độ rầy cao từ 1.500con/m2 trở lên dùng một trong các loại thuốc sau để phun trừ như: Chess 50WG, Map Agrow 420WG, Chec apc 500WG, Imitox 700WG, …
- Đối với bệnh đạo ôn lá, cổ lá: Những chân ruộng có vết bệnh, ngừng bón các loại phân, dùng một trong các loại thuốc sau phun trừ như: Fuji-One 40EC, Beam 75WP, Fuan 40EC, Map Famy 700WG, Ninja 35EC, Filia 525 SE, Tridozol 75WP, Taiyou 20SC…
- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Những chân ruộng có vết bệnh hoặc giống lúa nhiễm bệnh đạo ôn. Khi lúa trổ lác đác dùng một trong các loại thuốc sau phun phòng 2 lần như: Fuji-One 40EC, Beam 75WP, Fuan 40EC, Map Famy 700WG, Ninja 35EC, Filia 525 SE, Tridozol 75WP, Taiyou 20SC…
+ Lần 1 : Khi lúa trổ lác dác.
+  Lấn 2 : Sau khi phun lần 1 từ 5-7 ngày.
Chú ý : Khi phun thuốc trừ bệnh đạo ôn, phải giữ nước trong ruộng, không được trộn với bất kỳ loại phân bón lá hay chất kích thích sinh trưởng nào để phun.
- Đối với bệnh vàng lá sinh lý: Những chân ruộng bị bệnh cần tăng cường chăm sóc, bón phân; chân ruộng bị bệnh nặng phun bổ sung chất kích thích sinh trưởng như Dekamon 22,24 L, Atonik 1,8D…để cây lúa nhanh phục hồi.
- Đối với bệnh thối, lem lép hạt: Những chân ruộng bị bệnh thì dùng một trong các loại thuốc sâu để phun trừ như: Tilt super 300EC, Aviso 350EC, Tepro super 300EC,…….
                 2. Trên cây rau màu

ơ          - Đối với bệnh lở cổ rễ: Những chân ruộng bị bệnh nên thường xuyên xới xáo sau khi tưới nước hoặc sau khi mưa để giảm ẩm độ trong đất và dùng một trong các loại thuốc sau để phun trừ như: Validacin 3SL, Valy 3SL, Monceren 250SC… Sau đó chăm sóc bón phân để cây trồng nhanh hồi phục.

- Đối với bệnh thán thư ớt: Những chân ruộng có tỷ lệ bệnh từ 5,0% trở lên dùng một trong các loại thuốc sau phun trừ như: Cuzate M8 72WP, Simolex 720 WP, Ridomil 68WG, Daconil 75WP …
- Đối với nhện đỏ, bọ phấn: Những chân ruộng bị hại, ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng, dùng một trong các loại thuốc sau để phun trừ như: Ortus 5EC, Takare 2,5EC, Nissorun 5EC,…..
              Ngoài ra, tùy từng địa phương có các đối tượng sâu bệnh hại khác, nếu mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao, dùng thuốc phun trừ để hạn chế thiệt hại về năng suất, tránh lây lan ra diện rộng.
          Chú ý: Chỉ được phun thuốc vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Nồng độ và liều lượng thuốc, lượng nước  của  từng loại thuốc đã  có ghi  ở nhãn bao bì.
               Khi phun thuốc phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng đến sức khoẻ của người sử dụng./.
 

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT Sở