Liên kết website

Thống kê truy cập

Để chủ động trong công tác phòng, chống sâu, bệnh và chuột hại, đảm bảo an toàn sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2016-2017. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi dự báo một số đối tượng dịch hại chính trên cây lúa và hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật phòng trừ sau:

1. Chuột :

- Trong vụ có 2 cao điểm chuột gây hại chính:
+ Cao điểm 1: Gây hại từ đầu vụ đến giữa tháng 1/2017, hại mầm lúa mới sạ và lúa Đông Xuân sớm đang giai đoạn đẻ nhánh. Đây là nguồn tích lũy quan trọng để chuột phát sinh gây hại các vụ lúa trong năm.
+ Cao điểm 2: Gây hại từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3/2017, hại lúa Đông Xuân đang làm đòng. Đây là cao điểm chuột gây hại diện rộng làm ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng.
- Giải pháp phòng trừ:
Phát động phong trào toàn dân ra quân diệt chuột ngay từ đầu vụ (tốt nhất là lúc mưa lũ và trước khi xuống giống cây trồng) bằng biện pháp thủ công kết hợp với dùng bã sinh học để diệt chuột, nhằm hạn chế chuột tích lũy nguồn gây hại về sau, đồng thời duy trì phong trào diệt chuột liên tục bằng nhiều hình thức trong nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra đối với sản xuất.
            2. Sâu năn:
- Là đối tượng gây hại nặng cục bộ, xuất hiện trong 3 đợt chính:
+ Đợt 1: Muỗi năn ra rộ từ ngày 5-20/11/2016 (nguồn sâu từ lúa chét, lúa vụ mùa ký chủ phụ), sâu non nở gây hại cục bộ trà lúa chân cao sạ cưỡng đang giai đoạn đẻ nhánh.
+ Đợt 2: Muỗi năn ra rộ từ 25/1-05/2/2017, sâu non nở gây hại cục bộ trà lúa chính vụ đang giai đoạn đẻ nhánh-đứng cái.
+ Đợt 3: Muỗi năn ra rộ từ sau 20/2 đến đầu tháng 3/2017 và thường có lứa gối vào giữa tháng 3/2017, sâu non nở gây hại nặng cục bộ chân ruộng trũng sạ  muộn đang giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái.
- Giải pháp phòng trừ:
Nếu tại thời điểm muỗi năn rộ lúa chưa phân hóa đòng thì phải dùng một trong các loại thuốc trừ sâu dạng hạt như Vibam 5H, Diazal 10H…để vãi. Nếu muỗi năn ra rộ kéo dài thì phải kết hợp dùng các dạng thuốc khác như Karate 2,5EC, Padan 95SP…để phun sau khi rãi thuốc 5 ngày thì mới tiêu diệt triệt để sâu năn.
Lưu ý khi vãi thuốc phải giữ mực nước trong ruộng từ 5-7cm thì thuốc mới phát huy tác dụng.
            3. Sâu cuốn lá nhỏ:
- Trong vụ sâu phát sinh gây hại 3 đợt chính:
            + Đợt 1: Bướm rộ từ 25/12/2016-10/01/2017, sâu non nở gây hại cục bộ lúa Đông Xuân sạ sớm đang đẻ nhánh.
           + Đợt 2: Bướm rộ từ đầu đến giữa tháng 2/2017, sâu non nở gây hại phổ biến lúa Đông Xuân chính vụ đang giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái.
+ Đợt 3: Bướm rộ từ đầu đến giữa tháng 3/2016, sâu non nở gây trắng lá đòng lúa Đông xuân chính vụ và trà lúa Đông Xuân sạ muộn đang phân hóa đòng.
- Giải pháp phòng trừ:
Khi có mật độ sâu non từ 50 con/m2  trở lên đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh, 20 con/m2 trở lên đối với giai đoạn lúa làm đòng – trổ bông thì dùng một trong các loại thuốc sau để phun trừ như Ammate 150SC, Proclaim 1,9EC, Jubilant 500EC…
            4. Rầy nâu-Rầy lưng trắng:
- Gây hại phổ biến trên các giống lúa nhiễm rầy, ngoài tác hại trực tiếp gây cháy lúa, thì rầy là môi giới truyền Virus gây bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lùn lùn xoắn lá. Trong vụ rầy xuất hiện gây hại ở 2 cao điểm chính:
+ Cao điểm 1: Từ giữa đến cuối tháng 2/2017, rầy phát sinh gây hại cục bộ trà lúa sớm làm đòng - trổ bông và tích lũy nguồn gây hại cho lứa sau.
+ Cao điểm 2: Từ giữa đến cuối tháng 3/2017 gây hại lúa đại trà đang làm đòng-trổ bông-chắc xanh.
- Giải pháp phòng trừ:
Những chân ruộng có mật độ rầy từ 2-3con/dảnh lúa trở lên, dùng một trong các loại thuốc sau phun trừ như Chess 50WG, Azorin 400WP, Imitox 700WG, MapArow 420WP, Chees apc 500WG…
            Chú ý: Khi phun thuốc trừ rầy phải giữ nước trong ruộng từ 5-7 cm, phun thuốc phải ướt đẩm cả thân, gốc lúa. Sau khi phun 5-7 ngày kiểm tra lại ruộng, nếu mật độ rầy còn cao thì phun lại lần 2 bằng một trong các loại thuốc trên.
5. Bệnh đạo ôn:
- Đây là bệnh gây hại nguy hiểm thường gây hại trên các giống lúa như KDđột biến, ML48, HT1, VN121, nếp...trong vụ có 2 cao điểm bệnh gây hại chính:
+ Cao điểm 1: Bệnh phát sinh gây hại từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2/2017, bệnh gây hại cổ bông trà lúa sạ sớm đang trổ và gây cháy lá trà lúa Đông Xuân chính vụ đang đẻ nhánh-đứng cái.
+ Cao điểm 2: Gây hại từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 4/2017, gây hại nặng lá đòng và cổ bông trên các giống nhiễm bệnh đang giai đoạn trổ bông-chắc xanh.
- Biện pháp phòng trừ:
+  Đối với bệnh đạo ôn lá: Khi bệnh  xuất hiện (>5%) số lá bị bệnh thì sử dụng một trong các thuốc như Fuji-One 40EC, Beam 75WP, Fuan 40EC, Ninja 35EC, Tridozol 75WP, Filia 525SE, MapFamy 700WP để phun trừ…
+ Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Những ruộng đã xuất hiện bệnh đạo ôn lá, nhửng ruộng sử dụng giống nhiễm bệnh khi lúa trổ gặp điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh gây hại thì phải chủ động phun phòng đạo ôn cổ bông ( bằng một trong các thuốc như bệnh đạo ôn lá). Nên phun làm 2 lần:
* Lần 1: Khi lúa trỗ lác đác ( 5-10% số bông).
* Lần 2: Sau lần 1 từ 7 – 10 ngày.
            6. Bệnh khô vằn:
- Là bệnh gây hại phổ biến các trà lúa giai đoạn làm đòng-trổ bông-chắc xanh và gây hại nặng ruộng lúa sạ dày, bón thừa đạm.
- Những chân ruộng có tỷ lệ bệnh cao ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng, dùng một trong các loại thuốc sau phun trừ như Valydacin 3SL, Vali 3SL, Anvil 5SC, Valydan 3SL…

            Ngoài các đối tượng sâu, bệnh chính gây hại trên, trong vụ Đông Xuân 2016 – 2017 còn xuất hiện một số đối tượng sâu, bệnh khác như: Sâu đục thân bướm hai chấm, nhện gié và các đối tượng sâu, bệnh đặc thù ở các địa phương như: Dòi đục nõn, bọ xít đen, tuyến trùng rễ, bọ trĩ, sâu phao, sâu keo, bọ xít dài, sâu cắn gié, bệnh hoa cúc.....phát sinh hại cục bộ các trà lúa. Bà con nông dân cũng cần quan tâm theo dõi để kịp thời phòng trừ hiệu quả.        
Chi cục Trồng trọt và BVTV cũng đề nghị các địa phương, bà con nông dân thường xuyên theo dõi dự báo sâu bệnh của trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời kết hợp kiểm tra thực tế đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng dịch hại khi còn ở diện hẹp và tổ chức phòng trừ kịp thời có hiệu quả, hạn chế lây lan ra diện rộng, bảo đảm sản xuất vụ Đông Xuân đạt kết quả tốt.
 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV QUẢNG NGÃI

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin