Liên kết website

Thống kê truy cập

Ngày 03/9, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 449/QĐ-SNNPTNT kế hoạch đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết các TTHC của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019.

Về nội dung đối thoại: Giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp đối với TTHC và giải quyết các TTHC về Kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y; đăng kiểm tàu cá thuộc lĩnh vực Thủy sản; tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC; không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực có liên quan.
 
Thời gian thực hiện từ tháng 9-10/2019 đối với TTHC về Kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật; từ tháng 10-11/2019 đối với TTHC về đăng kiểm tàu cá.
 
Người dân, doanh nghiệp tham gia đối thoại trên địa bàn tỉnh gửi phiếu tham gia đối thoại (bản giấy hoặc bản điện tử) theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-SNNPTNT ngày 03/9/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT.
 
Mục đích của việc đối thoại nhằm cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TTHC, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tham mưu giải quyết TTHC.

Phong Phúc

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin