Liên kết website

Thống kê truy cập

Đồng chí Dương Văn Tô, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu tại buổi học tập quán triệt Nghị quyết TW 5 (Khóa XII)

Sáng 25/9, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Tại lớp học tập, quán triệt, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ đã được nghe quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết bằng đĩa DVD do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giới thiệu những nội dung, quan điểm cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII), gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Thông qua lớp học tập, quán triệt này, mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại lớp học tập, quán triệt, đồng chí Dương Văn Tô - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát biểu chỉ đạo nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Nông nghiệp và PTNT, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10, 11 và 12. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, trực tiếp là bí thư cấp ủy có trách nhiệm chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10, 11 và 12 của Đảng nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị đều quán triệt, nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành Nông nghiệp và PTNT và thực hiện đúng đắn, sáng tạo. Xây dựng kế hoạch gắn với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, đảm bảo tính khả thi; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan, đơn vị, phù hợp với điều kiện chung của ngành, tạo sự phát triển đồng bộ của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Tin, ảnh: Phong Phúc

Tin đã đưa


Thông tin cần biết

 

  

Tài liệu ​ISO 9001:2015 ISO 9001 - 2015.rarISO 9001 - 2015.rar

 

  

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong Quý II năm 2018 DS QUI II-2018 QLCL.xlsDS QUI II-2018 QLCL.xls

 

  

Công văn số 1125/SNV-CCVC ngày 12/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc nâng bậc lương​ thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương trước thời hạn 1125.SNV-CCVC.pdf1125.SNV-CCVC.pdf

 

  

Thông báo: Kể từ ngày 11/6/2018 Bộ phận ​tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ số: 60 - 62 đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 

  

Công khai Kế hoạch quản lý môi trường của Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II) thuộc Dự án quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5.Niem yet ke hoach quan ly moi truong TDA cang My A.rarNiem yet ke hoach quan ly moi truong TDA cang My A.rar

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin