Liên kết website

Thống kê truy cập

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn lồng ghép khác; hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư xây dựng, tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

Kết quả, cơ sở hạ tầng nông thôn về giao thông được đầu tư nâng cấp, sửa chữa hơn 544 km đường giao thông đảm bảo đi lại thuận tiện suốt cả năm cho 160/164 xã đạt 97,6%; về thủy lợi đã kiên cố hóa được 415 tuyến kênh có tổng chiều dài hơn 211 km, nâng tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn tỉnh được kiên cố hóa đến nay khoảng 1.436,884 km, góp phần củng cố phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng. Đến nay hệ thống điện cơ bản đã phủ khắp và đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt ở nông thôn cho 184 xã, phường, thị trấn; về hệ thống trường lớp học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, xây mới, nâng cấp được hơn 73 trường học, xây mới và nâng cấp 208 cơ sở vật chất văn hóa. Nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục được chú trọng, tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến cuối năm 2017 đạt 89,2%, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt 51,7%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực y tế được tăng cường đầu tư.

Phong Phúc

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Biểu mẫu hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai năm 2019.Mẫu 2018.rarMẫu 2018.rar

 

  

Theo yêu cầu của WB. PPMU Quảng Ngãi công khai Báo cáo đánh giá tác dộng môi trường xã hội (ESIA) Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx2.ESIA Quangngai T10 2018-VIE.docx

 

 

 

  

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong Quý III năm 2018. DS QUI III-2018 QLCL.xlsDS QUI III-2018 QLCL.xls

 

  

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương 03.2007.QĐ-BNV.doc03.2007.QĐ-BNV.doc

 

Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin