Liên kết website

Thống kê truy cập

Chiều 7.12, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lễ công bố Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, sông Vệ và sông Trà Câu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, sông Vệ và sông Trà Câu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 hướng đến mục tiêu tổng quát là nghiên cứu, đề xuất phương án tối ưu để chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ gây ra, nâng cao mức đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

 
Cụ thể, đối với Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, phạm vi vùng quy hoạch là từ xã Trà Bình (huyện Trà Bồng) đến cửa Sa Cần (huyện Bình Sơn), nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ cho khu vực thị trấn Châu Ổ, các khu đô thị, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng khác với lũ chính vụ tần suất 10%; chống lũ cho các khu dân cư toàn lưu vực với tần suất 20%. Giảm thiểu thiệt hại lũ lụt cho các vùng thường xuyên ảnh hưởng lớn như tại các xã: Bình Minh, Bình Trung, Bình Dương,...Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ bảo vệ sản xuất nông nghiệp với tần suất từ 5-10% cho các vùng thường xuyên bị ngập như: Bình Minh, Bình Trung, Bình Dương; chỉnh trị sông Trà Bồng đoạn từ xã Trà Bình đến cửa Sa Cần nhằm từng bước điều chỉnh lòng sông về trạng thái ổn định theo quy luật vận động của dòng sông,..
 
Đối với Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Vệ, phạm vi vùng quy hoạch từ xã Hành Tín Tây đến Cửa Lở thuộc các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức và Tư Nghĩa. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ cho khu vực thị trấn Sông Vệ, các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng quan trọng với tần suất 10%; chống lũ cho các khu dân cư toàn lưu vực với tần suất 25%. Giảm thiểu mức độ ngập lũ cho các vùng thường xuyên bị ngập tại các xã: Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Thiện, Nghĩa Hiệp, Đức Lợi, nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ bảo vệ sản xuất nông nghiệp từ (5-10)% cho các vùng như: ven sông Thoa (Mộ Đức), vùng thường xuyên ngập úng Tư Nghĩa, Nghĩa Hành; chỉnh trị sông Vệ đoạn từ Hành Tín Tây đến cửa Lở.
 
Đối với Quy hoạch​ phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Câu, phạm vi vùng quy hoạch từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa nước Núi Ngang đến cửa Mỹ Á thuộc các huyện Ba Tơ, Mộ Đức và Đức Phổ. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ cho khu vực thị trấn Đức Phổ, các khu đô thị, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng khác với lũ chính vụ tần suất 10%. Giảm thiểu mức độ ngập lũ cho các vùng thường xuyên bị ngập như tại các xã: Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Quang, Phổ An, Phổ Văn,…nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ bảo vệ sản xuất với tần suất 10% cho các vùng thường xuyên bị ngập như các xã ven vùng hạ lưu sông Thoa; chỉnh trị sông Trà Câu đoạn từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa nước Núi Ngang đến cửa Mỹ Á nhằm từng bước điều chỉnh lòng sông về trạng thái ổn định theo quy luật vận động của dòng sông./.
 
Văn Hùng – Phong Phúc

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin