Liên kết website

Thống kê truy cập

Trong những năm qua, với sự hỗ trợ từ các chương trình, chính sách như: Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình 135, 134, các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ,...và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã được cải thiện nhiều trong việc sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và nước sạch đạt Quy chuẩn.

Chương trình nước sạch khu vực nông thôn tuy đã có nhiều cải thiện nhưng đến nay, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều địa phương, nhiều vùng chưa xây dựng được công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung do nhiều nguyên nhân nên vẫn còn nhiều hộ dân sử dụng công trình cấp nước nhỏ lẻ, không ổn định và chất lượng nước không đảm bảo. Toàn tỉnh có 222.109 công trình cấp nước nhỏ lẻ, tập trung chủ yếu tại các huyện miền núi của tỉnh.

Hằng năm, nhu cầu đầu tư để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn rất lớn nhưng nguồn ngân sách bố trí rất hạn chế, trong khi đó, vẫn chưa có doanh nghiệp nào đầu tư vào lĩnh vực này.

 

Trong khi các công trình mới chưa được xây dựng nhiều thì công tác quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn lại đang gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất thoát nước cao, do dân cư ở thưa thớt, đường ống dài, ăn cắp nước,...dẫn đến chi phí sản xuất lớn. Hầu hết các công trình ở các xã miền núi không thu được tiền sử dụng nước, dẫn đến việc không có kinh phí duy tu, sửa chữa, trả tiền công cho người quản lý, vận hành./.
 

Văn Hùng

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin