Liên kết website

Thống kê truy cập

Ngày 17.12, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Lễ bàn giao các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT bàn giao nguyên trạng về tổ chức, nhiệm vụ, biên chế, lao động, tài chính, tài sản, khối lượng công việc đã và đang thực hiện và các hồ sơ, tài liệu liên quan,... Tổng số biên chế điều chuyển là 99; trong đó có 83 viên chức (viên chức thuộc các Trạm Chăn nuôi và Thú y 47, các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 36), 09 lao động hợp đồng, 01 viên chức đã có quyết định về hưu không điều chuyển. Thời gian điều chuyển kể từ ngày 01/01/2019.

Các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y (trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT) và Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố hợp nhất để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019.
 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, trực thuộc UBND các huyện, thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện triển khai thực hiện công tác khuyến nông, lâm nghiệp, thủy sản tại địa phương, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y (kể cả thú y thủy sản), nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thủy lợi và tư vấn dịch vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn./.

Văn Hùng

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin