Liên kết website

Thống kê truy cập

Sáng ngày 07.02, Ban Chỉ huy Quân sự Sở (BCHQS) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự, quốc phòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. Đồng chí Nguyễn Mậu Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở, Chỉ huy trưởng BCHQS Sở chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Sở, Chính trị viên phó BCHQS Sở; Phùng Đình Tại, Chánh Văn phòng, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS Sở và các đồng chí trong Trung đội Tự vệ Sở.

Năm 2019, BCHQS Sở tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quốc phòng và an ninh (QP-AN). BCHQS Sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN, công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình các đơn vị thuộc Sở, hoạt động của Trung đội Tự vệ Sở, quán triệt nâng cao tình thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Trung đội Tự vệ Sở được duy trì 31 đồng chí, biên chế thành 03 tiểu đội. Trong năm 2019, BCHQS Sở đã triệu tập cử 24 đồng chí đi huấn luyện do Ban CHQS thành phố Quảng Ngãi mở; cử 01 đồng chí Phó Chỉ huy trưởng và 01 đồng chí Chính trị viên phó tham gia lớp tập huấn tại Trường Quân sự tỉnh. BCHQS Sở cũng đã phối hợp với Phòng Tổ chức – Cán bộ Sở tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho công chức, viên chức thuộc đối tượng 4; tham mưu cho lãnh đạo Sở cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đối tượng 2 và 3 đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 5 mở.
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020 BCHQS Sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự tại cơ quan; làm tốt công tác giáo dục QP-AN; giữ vững truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng và hoàn thành nhiệm vụ khi có lệnh triệu tập của cấp trên của Lực lượng tự vệ Sở nói riêng, toàn BCHQS Sở nói chung.

Văn Hùng

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT Sở