Liên kết website

Thống kê truy cập

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2020; cụ thể 15 tiêu chí như sau:

 

 

1. Giao thông: (1.1) Đường trục thôn và đường liên thôn đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm (đảm bảo quy mô kỹ thuật đạt tiêu chuẩn đường cấp C (theo Quyết định 4927/QĐ- BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT), được cứng hóa tối thiểu 55%; (1.2) Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa (đảm bảo quy mô kỹ thuật đạt tiêu chuẩn đường cấp C (theo Quyết định 4927/QĐ- BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT), được cứng hóa tối thiểu 55%.

2. Thủy lợi: (2.1) Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ; (2.2) Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên.
 

3. Điện: (3.1) Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định; (3.2) Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên từ các nguồn đạt từ 98% trở lên.

 

4. Cơ sở vật chất văn hóa: Thôn có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 
5. Nhà ở dân cư: (5.1) Không có nhà tạm, nhà dột nát; (5.2) Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định từ 80% trở lên.
 

6. Thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người trong thôn (triệu đồng/người/năm): Năm 2019 là từ 20 triệu đồng/người/năm trở lên và năm 2020 từ 23 triệu đồng/người/năm trở lên.
 

7. Hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí nông thôn mới (áp dụng theo chuẩn nghèo hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)  từ 5% trở xuống.
 

8. Lao động có việc làm: Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động từ 90% trở lên.
 
9. Giáo dục và đào tạo: (9.1) Đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; (9.2) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) từ 80% trở lên; (9.3) Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt từ 40% trở lên.

 

10. Văn hóa: (10.1) Thôn được công nhân và giữ danh hiệu “Thôn văn hóa”; (10.2) Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” từ 80% trở lên; (10.3) Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan đạt từ 80% trở lên; (10.4) Tỷ lệ người dân được phổ biến và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Hương ước của thôn; tham gia cuộc vận động xây dựng Nông thôn mới đạt 100%.

 

11. Y tế: (11.1) 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; (11.2) Có tối thiểu một nhân viên y tế thôn được đào tạo theo Khung chương trình của Bộ Y tế quy định; thường xuyên hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hàng tháng có giao ban chuyên môn với Trạm Y tế xã; (11.3) Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao tối thiểu) từ dưới 31,4% trở xuống.
 
12. Môi trường và an toàn thực phẩm: (12.1) Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt từ 90% trở lên; (12.2) Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo “03 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) từ 80% trở lên; (12.3) Thôn có tổ thu gom rác thải hoặc hộ gia đình có hố thu gom và xử lý rác thải tại gia theo quy định; (12.4) Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt từ 75% trở lên; (12.5) Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm đạt 100%.

 

13. Tổ chức công cộng: (13.1) Có Ban phát triển thôn hoạt động theo quy chế do cộng đồng bầu và được UBND xã công nhận; (13.2) Có quy ước, hương ước thôn được đại đa số (từ 95% trở lên) người dân thông qua và cam kết thực hiện; (13.3) Có kế hoạch thực hiện từng tiêu chí hàng năm và cả giai đoạn, được lập theo phương pháp có sự tham gia của cộng đồng và được UBND xã xác nhận.
 
14. An ninh trật tự xã hội: Thôn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự: Không có  hoạt động về tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ nội bộ Nhân dân; không có các hoạt động truyền đạo trái pháp luật gây mất an ninh trật tự; không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác được kiềm chế hoặc giảm so với năm trước.

 

15. Tuân thủ pháp luật: (15.1) Tỷ lệ người dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, không bị phê bình, cảnh cáo trở lên đạt từ 95% trở lên; (15.2) Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian các nghĩa vụ đóng góp theo quy định của pháp luật; các khoản đã đóng góp trong cộng đồng dân cư.

Nguyễn Danh

Tin đã đưa


Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  200%
Bình thường  100%
Xấu  100%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT Sở