Liên kết website

Thống kê truy cập

Tài liệu ISO 9001:2008
Phân loại
Chọn lĩnh vực
Từ khóa
Tổng số: 441 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 381/QĐ-SNNPTNT 25/07/2018 Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
2 373/QĐ-SNNPTNT 20/07/2018 Quyết định về việc thành lập Tổ Cứu hỏa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3 346/QĐ-SNNPTNT 12/07/2018 Quyết định về việc Thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4 317/QĐ-SNNPTNT 28/06/2018 Quyết định về việc đưa ra khỏi quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026.
5 318/QĐ-SNNPTNT 28/06/2018 Quyết định về việc bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026.
6 312/QĐ-SNNPTNT 27/06/2018 Quyết định kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy tại chỗ Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
7 314/QĐ-SNNPTNT 27/06/2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy Khu vực đường 182 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi.
8 302/QĐ-SNNPTNT 26/06/2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
9 299/QĐ-SNNPTNT 25/06/2018 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020.
10 262/QĐ-SNNPTNT 11/06/2018 Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
11 263/QĐ-SNNPTNT 11/06/2018 Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
12 253/QĐ-SNNPTNT 05/06/2018 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
13 254/QĐ-SNNPTNT 05/06/2018 Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký chất lượng ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
14 255/QĐ-SNNPTNT 05/06/2018 Quyết định về việc phân công Đại diện lãnh đạo về chất lượng trong việc áp dụng và vận hành Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
15 250/QĐ-SNNPTNT 01/06/2018 Quyết định Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.
Trang 1/30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin