Liên kết website

Thống kê truy cập

Tài liệu ISO 9001:2008
Phân loại
Chọn lĩnh vực
Từ khóa
Tổng số: 372 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 84/QĐ-SNNPTNT 03/03/2017 Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.
2 76a/QĐ-SNNPTNT 24/02/2017 Quyết định về việc Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi.
3 731/QĐ-SNNPTNT 16/09/2016 Về việc Ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
4 2125/SNNPTNT 06/09/2016 Về việc đăng tải văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.
5 2655/QĐ-BNN-PC 29/06/2016 Về việc bão bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành.
6 345/QĐ-SNNPTNT 20/05/2016 Về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy tại chỗ Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
7 318/QĐ-SNNPTNT 12/05/2016 Quy định kiểm tra nội bộ hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
8 1072/KH-SNNPTNT 12/05/2016 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.
9 155/QĐ-SNNPTNT 07/04/2016 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
10 139/QĐ-SNNPTNT 05/04/2016 Về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy Khu vực 182 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
11 58/TT-BTC 29/03/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hộỉ...
12 123/QĐ-UBND 14/03/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi
13 122/QĐ-UBND 14/03/2016 Về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi
14 121/QĐ-UBND 14/03/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi
15 120/QĐ-UBND 14/03/2016 Về việc đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thành Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi
Trang 1/25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin -

Chịu trách nhiệm nội dung:Ông Phạm Văn Sơn - Tổ phó Tổ thông tin.