Liên kết website

Thống kê truy cập

Tài liệu ISO 9001:2008
Phân loại
Chọn lĩnh vực
Từ khóa
Tổng số: 405 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 438/QĐ-SNNPTNT 25/08/2017 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Biên tập bản tin "Thông tin Nông nghiệp và PTNT".
2 440/QĐ-SNNPTNT 25/08/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
3 441/QĐ-SNNPTNT 25/08/2017 Quyết định Công bố bổ sung, thay thế thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4 442/QĐ-SNNPTNT 25/08/2017 Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký chất lượng ISO 9001:2008 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
5 443/QĐ-SNNPTNT 25/08/2017 Quyết định về việc phân công Đại diện lãnh đạo về chất lượng trong việc áp dụng và vận hành Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
6 444/QĐ-SNNPTNT 25/08/2017 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tổ Thông tin Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
7 436/QĐ-SNNPTNT 24/08/2017 Quyết định về việc thành lập Tổ xây dựng hồ sơ Thuyết minh và triển khai thực hiện dự án khoa học công nghệ: Cải thiện tầm vóc giống trâu địa phương bằng giống trâu Murrah (dùng phương pháp lai tạo nhảy trực tiếp và thụ tinh nhân tạo).
8 423/QĐ-SNNPTNT 17/08/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ thông tin Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.
9 407/QĐ-SNNPTNT 07/08/2017 Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.
10 394/QĐ-SNNPTNT 28/07/2017 Quyết định về việc kiện toàn Tổ Thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.
11 395/QĐ-SNNPTNT 28/07/2017 Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập bản tin "Thông tin Nông nghiệp và PTNT".
12 285/QĐ-SNNPTNT 20/06/2017 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trà Bồng.
13 286/QĐ-SNNPTNT 20/06/2017 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Khu Đông huyện Ba Tơ.
14 287/QĐ-SNNPTNT 20/06/2017 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Khu Tây huyện Ba Tơ.
15 288/QĐ-SNNPTNT 20/06/2017 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long.
Trang 1/27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin