Liên kết website

Thống kê truy cập

Tài liệu ISO 9001:2008
Phân loại
Chọn lĩnh vực
Từ khóa
Tổng số: 445 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 262/QĐ-SNNPTNT 11/06/2018 Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
2 263/QĐ-SNNPTNT 11/06/2018 Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
3 253/QĐ-SNNPTNT 05/06/2018 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
4 254/QĐ-SNNPTNT 05/06/2018 Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký chất lượng ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
5 255/QĐ-SNNPTNT 05/06/2018 Quyết định về việc phân công Đại diện lãnh đạo về chất lượng trong việc áp dụng và vận hành Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
6 250/QĐ-SNNPTNT 01/06/2018 Quyết định Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.
7 128/QĐ-SNNPTNT 12/04/2018 Quyết định về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Chi cục Kiểm lâm.
8 129/QĐ-SNNPTNT 12/04/2018 Quyết định về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
9 130/QĐ-SNNPTNT 12/04/2018 Quyết định về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
10 131/QĐ-SNNPTNT 12/04/2018 Quyết định về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Chi cục Phát triển nông thôn.
11 132/QĐ-SNNPTNT 12/04/2018 Quyết định về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Chi cục Thủy lợi.
12 133/QĐ-SNNPTNT 12/04/2018 Quyết định về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Trung tâm Khuyến nông.
13 134/QĐ-SNNPTNT 12/04/2018 Quyết định về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
14 135/QĐ-SNNPTNT 12/04/2018 Quyết định về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn.
15 136/QĐ-SNNPTNT 12/04/2018 Quyết định về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.
Trang 1/30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin