Cơ sở dữ liệu theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT
Đơn vị thực hiện
Tiến độ
Từ khóa
Tổng số: 195 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc Nội dung Đơn vị thực hiện Tiến độ Kết quả
1 3999/UBND-NNTN 17/07/2019
30/07/2019
Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Chi cục Thủy sản Đang thực hiện
2 3935/UBND-NNTN 12/07/2019
30/07/2019
Về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp Văn phòng Nông thôn mới Đang thực hiện
3 3881/UBND-NNTN 10/07/2019
31/12/2019
Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 1893/SNNPTNT ngày 17/7/2019 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
4 3904/UBND-NNTN 10/07/2019
31/12/2019
Về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (tham mưu sửa đổi bổ sung Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cảng cá trên địa bàn tỉnh). BQL Các cảng cá Đang thực hiện
5 3904/UBND-NNTN 10/07/2019
31/12/2019
Về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành Quy định về phân cấp, phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và TS Đang thực hiện
6 3857/UBND-NNTN 09/07/2019
15/07/2019
Về việc công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019 Chi cục Thủy lợi Hoàn thành Hoàn thành trễ hạn nội dung (1) tại Công văn số 1889/SNNPTNT ngày 16/7/2019 về việc đề xuất ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các biện pháp chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019. Hoàn thành nội dung (2) tại Tờ trình số 1862/TTr-SNNPTNT ngày 12/7/2019 về việc ban hành văn bản đề nghị điều chỉnh chế độ vận hành hồ Đakrinh và Nước Trong trong thời kỳ sử dụng nước gia tăng để chống hạn vụ Hè Thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
7 3870/UBND-NNTN 09/07/2019
15/07/2019
Về việc tham gia ý kiến đối với các nội dung đề nghị của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Chi cục Phát triển nông thôn Trễ 1912/SNNPTNT ngày 18/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với các nội dung đề nghị của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.
8 3797/UBND-NNTN 05/07/2019
10/08/2019
Về việc báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Chi cục Kiểm lâm Đang thực hiện
9 3809/UBND-NNTN 05/07/2019
01/08/2019
Về việc tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới Chi cục Phát triển nông thôn Đang thực hiện
10 3784/UBND-NNTN 04/07/2019
10/07/2019
Về việc góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU Chi cục Thủy sản Hoàn thành 1815/SNNPTNT ngày 9/7/2019 về việc tham mưu góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.
11 3787/UBND-NNTN 04/07/2019
10/07/2019
Về việc rà soát tổng đàn lợn thực tế hiện nay để xem xét việc bổ sung, cấp hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đang thực hiện
12 3753/UBND-NNTN 03/07/2019
20/07/2019
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hoàn thành 1810/SNNPTNT ngày 9/7/2019 về việc cơ chế chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
13 3720/UBND-NNTN 02/07/2019
15/07/2019
Về việc chuẩn bị tham luận Hội nghị Văn phòng Nông thôn mới Hoàn thành 1845/SNNPTNT-NTM ngày 11/7/2019 về việc trình dự thảo Báo cáo tham luận của UBND tỉnh về "Những vấn đề đặt ra và giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu".
14 3736/UBND-KGVX 02/07/2019
01/08/2019
Về việc tham luận tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới Chi cục Phát triển nông thôn Đang thực hiện
15 3677/UBND-NNTN 01/07/2019
30/07/2019
Về việc tăng cường công tác phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 1803/TTr-SNNPTNT ngày 9/7/2019 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
16 3659/UBND-NNTN 01/07/2019
15/07/2019
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 1768/SNNPTNT ngày 04/7/2019 về việc tổ chức thực hiện nội dung Công văn số 3659/UBND-NNTN ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
17 3676/UBND-NNTN 01/07/2019
31/12/2019
Về việc hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại hạ lưu đập dâng Thạch Nham Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 1861/BC-SNNPTNT ngày 12/7/2019 về việc đề xuất của các Sở, ngành đối với hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác tại hạ lưu Đập dâng Thạch Nham để thi công hố móng công trình thủy điện Thạch Nham.
18 3629/UBND-NNTN 28/06/2019
10/07/2019
Về việc đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện
19 3654/UBND-NNTN 28/06/2019
31/12/2019
Về việc phê duyệt dự toán thực hiện mua sắm đợt 5 thuộc dự án Nâng cao Năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020 Phòng Kế hoạch - Tài chính Hoàn thành 1820/SNNPTNT ngày 9/7/2019 về việc phê duyệt dự toán thực hiện mua sắm đợt 5 thuộc dự án Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.
20 3630/UBND-NNTN 28/06/2019
15/07/2019
Về việc kết quả thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 Văn phòng Nông thôn mới Hoàn thành 1844/SNNPTNT-NTM ngày 11/7/2019 về việc thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.
Trang 1/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin