Cơ sở dữ liệu theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT
Đơn vị thực hiện
Tiến độ
Từ khóa
Tổng số: 73 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc Nội dung Đơn vị thực hiện Tiến độ Kết quả
1 1149/UBND-NNTN 14/03/2019
25/03/2019
Về việc phê duyệt Đề án Phương thức quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Hoàn thành 640/TTr-SNNPTNT ngày 19/3/2019 về việc phê duyệt Đề án Phương thức quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2 1146/UBND-NNTN 14/03/2019
20/03/2019
Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP Phòng Kế hoạch - Tài chính Hoàn thành 661/SNNPTNT ngày 20/3/2019 về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP.
3 1081/UBND-NNTN 12/03/2019
14/03/2019
Về việc báo cáo kết quả triển khai trợ cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP. Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 595/SNNPTNT ngày 14/3/2019 về việc kết quả triển khai trợ cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP.
4 1102/UBND-NNTN 12/03/2019
31/03/2019
Về việc nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi và đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 632/TTr-SNNPTNT ngày 19/3/2019 Về việc phê duyệt đơn giá 01 ha nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi và đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn.
5 1021/UBND-NNTN 07/03/2019
15/03/2019
Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi BQL Các cảng cá Hoàn thành 602/SNNPTNT ngày 15/3/2019 về việc bổ sung hồ sơ nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ.
6 1022/UBND-NNTN 07/03/2019
31/03/2019
Về việc nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án khai thác mỏ đá Bazan làm phụ gia xi măng tại núi Đầu Voi Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 633/TTr-SNNPTNT ngày 19/3/2019 Về việc phê duyệt đơn giá 01 ha nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án khai thác mỏ đá Bazan làm phụ gia xi măng tại núi Đầu Voi.
7 963/UBND-NNTN 06/03/2019
12/03/2019
Về việc báo cáo danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động BQL Các cảng cá Hoàn thành 560/SNNPTNT ngày 12/3/2019 về việc báo cáo danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động.
8 921/UBND-NNTN 04/03/2019
25/03/2019
Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020” Phòng Kế hoạch - Tài chính Hoàn thành 649/SNNPTNT ngày 20/3/2019 về việc đề nghị ban hành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 05/8/2009 của Bộ Chính trị.
9 899/UBND-NNTN 01/03/2019
08/03/2019
Về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” trên địa bàn tỉnh. Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện Công văn xin gia hạn: 506/SNNPTNT ngày 6/3/2019 về việc gia hạn thời gian hoàn thành báo cáo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.
10 898/UBND-NNTN 01/03/2019
08/03/2019
Vê việc báo cáo tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng các cảng cá trên địa bàn tỉnh BQL Các cảng cá Hoàn thành 528/BC-SNNPTNT ngày 8/3/2019 về Tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng các cảng cá trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 7966/KL-UBND ngày 26/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
11 906/UBND-NNTN 01/03/2019
30/09/2019
Về việc chủ trương xây dựng “Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” Chi cục Thủy sản Đang thực hiện
12 857/UBND-NNTN 28/02/2019
10/03/2019
Về việc nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện dự án khai thác mỏ đá Bazan làm phụ gia xi măng tại núi Đầu Voi Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 472/SNNPTNT ngày 04/3/2019 về việc nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án khai thác mỏ đá Bazan làm phụ gia xi măng tại núi Đầu Voi.
13 834/UBND-NNTN 27/02/2019
15/03/2019
Về việc trình phê duyệt Kế hoạch thực hiện mô hình tưới cho cây sắn do Viện Tưới tiêu Nhật Bản viện trợ Phòng Kế hoạch - Tài chính Hoàn thành 606/TTr-SNNPTNT ngày 15/3/2019 về việc xin phê duyệt kế hoạch Thực hiện mô hình tưới cho cây sắn (Mô hình phối hợp với Viện Tưới tiêu Nhật Bản).
14 836/UBND-NNTN 27/02/2019
10/03/2019
Về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 653/SNNPTNT ngày 20/3/2019 về việc ban hành Chỉ thị tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
15 837/UBND-NNTN 27/02/2019
15/03/2019
Về việc các vấn đề cấp bách cần thực hiện nhằm bảo vệ động vật hoang dã. Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 604/SNNPTNT ngày 15/3/2019 về việc vấn đề cấp bách cần thực hiện nhằm bảo vệ động vật hoang dã.
16 774/UBND-NNTN 21/02/2019
20/03/2019
Về việc báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Chi cục Phát triển nông thôn Hoàn thành 623/SNNPTNT ngày 18/3/2019 về việc dự thảo văn bản trình UBND tỉnh báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
17 769/UBND-NNTN 21/02/2019
01/03/2019
Về việc hỗ trợ Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan và Tập đoàn T&T tìm hiểu thông tin liên quan đề xuất giải pháp dự án chống xói mòn bờ biển Hội An, Quảng Nam. Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 463/SNNPTNT ngày 01/3/2019 về việc hỗ trợ Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan và Tập đoàn T&T tìm hiểu thông tin liên quan đề xuất giải pháp dự án chống xói mòn bờ biển Hội An, Quảng Nam.
18 746/UBND-NNTN 20/02/2019
10/04/2019
Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai Chi cục Thủy lợi Đang thực hiện
19 754/UBND-NNTN 20/02/2019
15/03/2019
Về việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ Chi cục Trồng trọt và BVTV Hoàn thành 610/TTr-SNNPTNT ngày 15/3/2019 về Đề nghị ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
20 745/UBND-NNTN 20/02/2019
15/03/2019
Về việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ngay trong năm 2019. (Nhiệm vụ 1: hoàn thành ngày 25/02/2019; nhiệm vụ 2: hoàn thành ngày 15/3/2019). Văn phòng Nông thôn mới Hoàn thành Hoàn thành nhiệm vụ 1: 375/SNNPTNT-NTM ngày 22/02/2019 về việc đăng ký phấn đấu có huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Hoàn thành nhiệm vụ 2: 607/SNNPTNT-NTM ngày 15/3/2019 Về việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trong năm 2019.
Trang 1/4 1 2 3 4 > >> 

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin