Cơ sở dữ liệu theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT
Đơn vị thực hiện
Tiến độ
Từ khóa
Tổng số: 121 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc Nội dung Đơn vị thực hiện Tiến độ Kết quả
1 2248/UBND-NNTN 09/05/2019
26/05/2019
Về việc lập Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện Chi cục Phát triển nông thôn Đang thực hiện
2 2269/UBND-TH 09/05/2019
22/05/2019
Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH; kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện
3 2234/UBND-NNTN 08/05/2019
25/05/2019
Về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, tiền lương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Tổ chức - Cán bộ Đang thực hiện
4 2122/UBND-NNTN 02/05/2019
15/05/2019
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm Đang thực hiện
5 2048/UBND-NNTN 25/04/2019
10/05/2019
Về việc Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020 Văn phòng Nông thôn mới Hoàn thành 1219/SNNPTNT-NTM ngày 15/5/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ thôn của các xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020.
6 2010/UBND-NNTN 24/04/2019
06/05/2019
Về việc báo cáo tình hình phát triển cao su từ năm 2011 đến nay, kiến nghị giải pháp thực hiện từ nay đến năm 2030 Chi cục Trồng trọt và BVTV Hoàn thành 1114/BC-SNNPTNT ngày 06/5/2019 về Tình hình phát triển cao su từ năm 2011 đến nay, kiến nghị giải pháp thực hiện từ nay đến năm 2030
7 1958/UBND-NNTN 22/04/2019
24/04/2019
Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Chính phủ về ổn định di dân tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường Chi cục Phát triển nông thôn Hoàn thành 1034/SNNPTNT ngày 24/4/2019 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Chính phủ về ổn định di dân tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.
8 1962/UBND-NNTN 22/04/2019
30/04/2019
Về việc điều chỉnh, bổ sung lộ trình số xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của huyện Bình Sơn Văn phòng Nông thôn mới Hoàn thành 1063/SNNPTNT-NTM ngày 26/4/2019 về việc điều chỉnh số xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của huyện Bình Sơn.
9 1930/UBND-NNTN 19/04/2019
30/05/2019
Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019 Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Đang thực hiện
10 1920/UBND-NNTN 19/04/2019
30/05/2019
Về việc xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 Văn phòng Nông thôn mới Đang thực hiện
11 1925/UBND-NNTN 19/04/2019
15/05/2019
Về việc giải quyết vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc được báo chí quan tâm, phản ánh Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 1187/BC-SNNPTNT ngày 13/5/2019 về việc giải quyết kiến nghị "Đầu tư xây dựng xi phông, cầu máng ông Kề tại K0+800 thuộc tuyến kênh N6-21 nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn do rác, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất" theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 3, Công văn số 1925/UBND-NNTN ngày 19/4/2019.
12 1835/UBND-NNTN 17/04/2019
25/04/2019
Về việc kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019. Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 925/TTr-SNNPTNT ngày 16/4/2019 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần Lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
13 1830/UBND-CNXD 16/04/2019
31/05/2019
Về việc triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 1253/SNNPTNT ngày 17/5/2019 về việc tham mưu văn bản "Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ".
14 1797/UBND-NNTN 12/04/2019
30/04/2019
Về việc ban hành Kế hoạch phát triển các vùng chuyên canh sản xuất cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Chi cục Trồng trọt và BVTV Hoàn thành 1058/TTr-SNNPTNT ngày 26/4/2019 về việc Đề nghị ban hành Kế hoạch phát triển các vùng chuyên canh sản xuất cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. định hướng đến năm 2025.
15 1801/UBND-KT 12/04/2019
20/05/2019
Về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương các Tiểu dự án thuộc dự án CRIEM Chi cục Kiểm lâm Đang thực hiện
16 1771/UBND-NNTN 11/04/2019
20/04/2019
Về việc điều chỉnh danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 Văn phòng Nông thôn mới Hoàn thành 999/SNNPTNT-NTM ngày 19/4/2019 Về việc điều chỉnh xã bổ sung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
17 1764/UBND-NNTN 11/04/2019
10/05/2019
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1025/QĐ-BNN-KTHT ngày 28/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi cục Phát triển nông thôn Hoàn thành 1028/SNNPTNT ngày 24/4/2019 Về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
18 1779/UBND-NNTN 11/04/2019
19/04/2019
Về việc rà soát, báo cáo kết quả hiện trạng xây dựng nông thôn mới các xã dưới 10 tiêu chí Văn phòng Nông thôn mới Hoàn thành 987/SNNPTNT-NTM ngày 19/4/2019 về việc báo cáo hiện trạng xây dựng nông thôn mới các xã dưới 10 tiêu chí.
19 1778/UBND-NNTN 11/04/2019
30/04/2019
Về việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu Văn phòng Nông thôn mới Hoàn thành 1057/SNNPTNT-NTM ngày 26/4/2019 về việc chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
20 1749/UBND-NNTN 10/04/2019
15/06/2019
Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Hoàn thành 912/TTr-SNNPTNT ngày 12/4/2019 về việc đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần Lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019.
Trang 1/7 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin