Cơ sở dữ liệu theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT
Đơn vị thực hiện
Tiến độ
Từ khóa
Tổng số: 318 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc Nội dung Đơn vị thực hiện Tiến độ Kết quả
1 6125/UBND-NNTN 07/11/2019
15/11/2019
Về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đang thực hiện
2 6140/UBND-NNTN 07/11/2019
10/11/2019
Về việc đề xuất Dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2021-2025 vốn vay WB Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Đang thực hiện
3 6114/UBND-NNTN 07/11/2019
31/12/2019
Về việc tổ chức thực hiện kết quả rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất gắn với điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi Chi cục Kiểm lâm Đang thực hiện
4 5984/UBND-NNTN 31/10/2019
31/12/2019
Về việc khẩn trương, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Chi cục Thủy sản Đang thực hiện
5 5940/UBND-TH 30/10/2019
15/11/2019
Về việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2019 và xây dựng chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh Văn phòng Sở Đang thực hiện
6 5868/UBND-KGVX 25/10/2019
31/12/2019
Về việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III Phòng Kế hoạch - Tài chính Hoàn thành 3004/SNNPTNT ngày 04/11/2019 về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III.
7 5663/UBND-NNTN 24/10/2019
30/10/2019
Về việc tham mưu chỉ đạo việc thực hiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do dịch bệnh gây ra Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hoàn thành 2892/SNNPTNT ngày 24/10/2019 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do dịch bệnh gây ra (chưa có báo cáo chính thức).
8 5838/UBND-NNTN 24/10/2019
31/12/2019
Về việc rà soát danh mục các hồ chứa nước thủy lợi đề xuất sửa chữa cấp bách Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 2974/SNNPTNT ngày 31/10/2019 về việc có ý kiến về danh mục các hồ chứa hư hỏng nặng đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, khắc phục cấp bách và 3089/TTr-SNNPTNT ngày 13/11/2019 về việc ban hành văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, khắc phục cấp bách 06 hồ chứa nước bị hư hỏng nặng nhằm đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa lũ.
9 5724/UBND-NNTN 18/10/2019
31/12/2019
Về việc tham quan, học tập kinh nghiệm và Hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững Văn phòng Nông thôn mới Hoàn thành 2834/SNNPTNT-NTM ngày 21/10/2019 về việc đăng ký danh sách tham quan, học tập kinh nghiệm "Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững".
10 5691/UBND-NNTN 17/10/2019
25/11/2019
Về việc xây dựng kế hoạch chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 và triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hoàn thành 2881/SNNPTNT ngày 23/10/2019 về việc ban hành văn bản triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn tỉnh.
11 5660/UBND-NNTN 15/10/2019
25/10/2019
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật đê điều Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 2823/BC-SNNPTNT ngày 17/10/2019 về Một số tồn tại và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều.
12 5668/UBND-NNTN 15/10/2019
30/10/2019
Về việc đầu tư xây dựng Đập Mang Voang tại xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 2890/SNNPTNT ngày 24/10/2019 về việc đầu tư xây dựng công trình Đập Mang Voang tại xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.
13 5619/UBND-NNTN 11/10/2019
30/10/2019
Về việc đầu tư xây dựng đập Mang Voang tại xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ. Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 2890/SNNPTNT ngày 24/10/2019 về việc đầu tư xây dựng công trình Đập Mang Voang tại xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.
14 5617/UBND-NNTN 11/10/2019
10/11/2019
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chi cục Thủy lợi Đang thực hiện
15 5626/UBND-TH 11/10/2019
31/12/2019
Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài năm 2019 Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện
16 5579/UBND-TH 10/10/2019
08/11/2019
Về việc thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo số 131/BC-HĐND ngày 05/7/2019 Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện
17 5580/UBND-NC 10/10/2019
15/10/2019
Về việc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 08/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phòng Kế hoạch - Tài chính Trễ 2909/BC-SNNPTNT ngày 25/10/2019 về Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 08/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.
18 5551/UBND-KT 09/10/2019
25/10/2019
Về việc tổ chức kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm đối với những hành vi trong việc lập trạm cân thu mua gỗ keo tự phát trên địa bàn tỉnh. Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 2804/SNNPTNT ngày 16/10/2019 về việc cử công chức tham gia đoàn kiểm tra, rà soát việc lập trạm thu mua keo trên địa bàn tỉnh.
19 5543/UBND-NNTN 09/10/2019
31/12/2019
Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh virus khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Chi cục Trồng trọt và BVTV Hoàn thành 2917/SNNPTNT ngày 28/10/2019 về việc kế hoạch thực hiện tập huấn, tuyên truyền về phòng chống bệnh virus khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh.
20 5510/UBND-CNXD 07/10/2019
31/12/2019
Về việc phương án tháo dỡ đập bổi tạm và đắp tạm 12 cửa xã Đập ngăn mặn Trà Bồng trong thời gian chờ lắp cửa phai để đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp về Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 2870/BC-SNNPTNT ngày 22/10/2019 Về việc kiến nghị phương án xử lý để cấp nước cho Khu liện hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát.
Trang 1/16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin