Cơ sở dữ liệu theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT
Đơn vị thực hiện
Tiến độ
Từ khóa
Tổng số: 8 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc Nội dung Đơn vị thực hiện Tiến độ Kết quả
1 213/UBND-NNTN 16/01/2020
31/01/2020
Về việc liên quan sản phẩm quản lý rủi ro thiên tai lưu vực sông Trà Khúc - Vệ, dự án WB5 Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 126/SNNPTNT ngày 17/01/2020 về việc ban hành văn bản tiếp nhận các sản phẩm liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai lưu vực sông Trà Khúc - Vệ, dự án WB5.
2 166/UBND-NNTN 14/01/2020
30/01/2020
Về việc góp ý Đề án điều chỉnh bổ sung nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 157/SNNPTNT ngày 21/01/2020 về việc góp ý Đề án điều chỉnh bổ sung nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư
3 117/UBND-NNTN 09/01/2020
20/01/2020
Về việc tham mưu phân bổ kinh phí do Trung ương hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 129/SNNPTNT ngày 17/01/2020 về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương, đơn vị khắc phục hậu quả mưa, lũ sau bão số 5, số 6 năm 2019 gây ra trên địa bàn tỉnh.
4 106/UBND-NC 09/01/2020
30/04/2020
Về việc rà soát, sắp xếp và chấm dứt việc bố trí, sử dụng viên chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính Phòng Tổ chức - Cán bộ Đang thực hiện
5 103/UBND-CNXD 09/01/2020
18/01/2020
Về việc củng cố, xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm, cấp bách Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 132/BC-SNNPTNT ngày 20/01/2020 về củng cố, xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm, cấp bách.
6 109/UBND-NNTN 09/01/2020
31/12/2020
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ Chi cục Trồng trọt và BVTV Đang thực hiện
7 7034/UBND-NNTN 31/12/2019
10/01/2020
Về việc tham mưu triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chi cục Thủy sản Đang thực hiện
8 7101/UBND-NNTN 31/12/2019
30/04/2020
Về việc gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ Chi cục Kiểm lâm Đang thực hiện

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT Sở