Cơ sở dữ liệu theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT
Đơn vị thực hiện
Tiến độ
Từ khóa
Tổng số: 375 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc Nội dung Đơn vị thực hiện Tiến độ Kết quả
1 6913/UBND-NNTN 12/11/2018
25/11/2018
Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có trồng bổ sung rừng phòng hộ năm 2018 của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Trà Chi cục Kiểm lâm Đang thực hiện
2 6903/UBND-NNTN 12/11/2018
20/11/2018
Về việc tổng hợp, đánh giá tình hình bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều trên địa bàn tỉnh Chi cục Thủy lợi Đang thực hiện
3 6877/UBND-TH 09/11/2018
15/11/2018
Về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho Kiểm toán Nhà nước. Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện
4 6888/UBND-NNTN 09/11/2018
20/11/2018
Về việc góp ý Dự thảo Thông tư Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Chi cục Thủy lợi Đang thực hiện
5 6814/UBND-NNTN 06/11/2018
25/11/2018
Về việc thẩm tra kinh phí thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Tây Trà, giai đoạn 2018-2019 Chi cục Kiểm lâm Đang thực hiện
6 6799/UBND-NNTN 06/11/2018
10/01/2019
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh Chi cục Thủy lợi Đang thực hiện
7 6787/UBND-NNTN 05/11/2018
07/11/2018
Về việc tham dự cuộc họp về xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực ven biển miền Trung Chi cục Thủy lợi Hoàn thành Đã tham dự cuộc họp.
8 6777/UBND-NNTN 05/11/2018
25/11/2018
Về việc thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Chi cục Kiểm lâm Đang thực hiện
9 6734/UBND-NNTN 02/11/2018
30/11/2018
Về việc giải quyết tồn tại của Dự án hồ chứa nước Nước Trong. Chi cục Thủy lợi Đang thực hiện
10 6713/UBND-NNTN 01/11/2018
15/12/2018
Về việc hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân khi thực hiện Khu bảo tồn biển Lý Sơn Chi cục Thủy sản Đang thực hiện
11 6719/UBND-NNTN 01/11/2018
31/12/2018
Về việc làm rõ một số nội dung liên quan chủ trương đầu tư nạo vét lòng hồ chứa nước Sở Hầu, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ Chi cục Thủy lợi Đang thực hiện
12 6720/UBND-NNTN 01/11/2018
15/12/2018
Về việc tính toán thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 Chi cục Kiểm lâm Đang thực hiện
13 6647/UBND-NNTN 30/10/2018
15/12/2018
Về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Chi cục Thủy lợi Đang thực hiện
14 6648/UBND-NNTN 30/10/2018
20/11/2018
Về việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chi cục Phát triển nông thôn Đang thực hiện
15 6649/UBND-NNTN 30/10/2018
20/12/2018
Về việc triển khai thi hành hệ thống luật pháp về thủy lợi Chi cục Thủy lợi Đang thực hiện
16 6646/UBND-NNTN 30/10/2018
10/11/2018
Về việc xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày Chi cục Phát triển nông thôn Trễ (Trễ 02 ngày) 3501/SNNPTNT ngày 13/11/2018 về việc tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 8108/BNN-KTHT ngày 17/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
17 6640/UBND-TH 30/10/2018
19/11/2018
Về việc rà soát, báo cáo tiến độ và kết quả bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Phòng Kế hoạch - Tài chính Hoàn thành 3462/BC-SNNPTNT ngày 09/11/2018 về việc Tiến độ và kết quả bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý.
18 6617/UBND-NNTN 29/10/2018
06/11/2018
Về việc góp ý Dự thảo Thông tư Điều tra, xác định, thẩm định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 3415/SNNPTNT ngày 06/11/2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư Điều tra, xác định, thẩm định và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.
19 6565/UBND-NNTN 26/10/2018
31/12/2018
Về việc xác nhận chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Phòng Tổ chức - Cán bộ Đang thực hiện
20 6547/UBND-NNTN 26/10/2018
15/11/2018
Về việc thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Văn phòng Sở Hoàn thành 3525/SNNPTNT ngày 14/11/2018 về việc tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang 1/19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin