Cơ sở dữ liệu theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT
Đơn vị thực hiện
Tiến độ
Từ khóa
Tổng số: 27 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc Nội dung Đơn vị thực hiện Tiến độ Kết quả
1 280/UBND-NNTN 17/01/2019
20/02/2019
Về việc tham mưu, giải quyết vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc theo thông tin dư luận phản ánh. Văn phòng Sở Đang thực hiện
2 256/UBND-NNTN 16/01/2019
30/01/2019
Về việc chủ trương xây dựng “Chính sách hỗ trợ đổi nghề khai thác thủy sản bền vững và hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” Chi cục Thủy sản Đang thực hiện
3 270/UBND-NNTN 16/01/2019
10/03/2019
Về việc tham gia Festival Hoa lan Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Chi cục Phát triển nông thôn Đang thực hiện
4 191/UBND-TH 14/01/2019
31/01/2019
Về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Văn phòng Nông thôn mới Hoàn thành 208/SNNPTNT-NTM ngày 23/01/2018 về việc xây dựng Kế hoạch Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia.
5 170/UBND-CNXD 11/01/2019
25/01/2019
Về việc giải quyết kiến nghị của UBND huyện Sơn Tịnh Chi cục Trồng trọt và BVTV Đang thực hiện
6 172/UBND-TH 11/01/2019
31/03/2019
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện
7 159/UBND-NNTN 11/01/2019
15/03/2019
Về việc triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 181/SNNPTNT ngày 21/01/2019 về việc triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019.
8 158/UBND-NNTN 11/01/2019
28/01/2019
Về việc phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện
9 112/UBND-KT 10/01/2019
31/01/2019
Về việc chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp tháng 01 và 02 năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Phòng Kế hoạch - Tài chính Hoàn thành 117/SNNPTNT ngày 14/01/2019 về việc chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp tháng 01 và 02 năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
10 125/UBND-KT 10/01/2019
25/05/2019
Về việc triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Văn phòng Sở Đang thực hiện
11 118/UBND-TH 10/01/2019
20/03/2019
Về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 (514/BC-MTTQ-BTT) Văn phòng Sở Đang thực hiện
12 99/UBND-KT 09/01/2019
30/01/2019
Về việc rà soát cơ chế, chính sách, Đề án, Kế hoạch đang thực hiện do tỉnh Quảng Ngãi ban hành Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện
13 109/UBND-NNTN 09/01/2019
31/01/2019
Về việc khỉ gây hại cây trồng của người dân trên địa bàn huyện Bình Sơn Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 111/BC-SNNPTNT về việc ngăn chặn khỉ phá hại cây trồng của người dân trên địa bàn huyện Bình Sơn.
14 85/UBND-NNTN 08/01/2019
28/02/2019
Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Chi cục Thủy lợi Đang thực hiện
15 65/UBND-NNTN 07/01/2019
31/01/2019
Về việc bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp kinh tế thực hiện hợp phần ổn định đời sống dân cư theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Chi cục Phát triển nông thôn Đang thực hiện
16 73/UBND-NNTN 07/01/2019
28/02/2019
Về việc kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019. Chi cục Phát triển nông thôn Đang thực hiện
17 47/UBND-NNTN 05/01/2019
30/01/2019
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2017 Đang thực hiện
18 43/UBND-NNTN 05/01/2019
18/01/2019
Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 190/SNNPTNT ngày 22/01/2019 về việc thống nhất trình tự thủ tục thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
19 20/UBND-NNTN 03/01/2019
15/01/2019
về việc đánh giá việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Đang thực hiện
20 7963/UBND-NNTN 28/12/2018
31/01/2019
Về việc báo cáo tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ đọng của hợp tác xã đã ngừng hoạt động Chi cục Phát triển nông thôn Hoàn thành 95/SNNPTNT ngày 11/01/2019 về việc báo cáo tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ đọng của các hợp tác xã đã ngừng hoạt động.
Trang 1/2 1 2 > >> 

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin