Đăng ngày: 01/06/2017

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Chỉ thị nêu rõ việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế vì mục tiêu đẩy mạnh chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và bảo đảm an ninh – quốc phòng để phát triển đất nước theo chủ ​trương, đường lối của Đảng. Trong đó, chú trọng kiện toàn đơn vị đầu mối, phân công cán bộ đầu mối, cán bộ chuyên trách, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, cơ quan cấp tỉnh; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan cấp tỉnh tăng cường tổ chức thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của mình, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, trao đổi và tham vấn kịp thời với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan trong nước và phối hợp với bên ký kết nước ngoài; đáp ứng các ưu tiên của Việt Nam trong từng giai đoạn, trên cơ sở xem xét ưu tiên chung của các bên ký kết; kịp thời tháo gỡ vướng mắc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đôn đốc triển khai kịp thời và hiệu quả các cam kết trong khuôn khổ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trên cơ sở nội dung điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, kế hoạch thực hiện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan cấp tỉnh kiểm tra việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế trên cơ sở  nội dung kế hoạch thực hiện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Kiểm tra, phát hiện sai phạm, xử lý khiếu nại của cơ quan, tổ chức, công dân của Việt Nam hoặc của bên nước ngoài liên quan đến việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế để kịp thời tiến hành biện pháp cần thiết hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, Chính phủ, cơ quan, tổ chức công dân Việt Nam, đồng thời thông báo cho Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp để phối hợp.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan cấp tỉnh kịp thời kiến nghị hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các cam kết trong các điều ước quốc tế có hiệu lực với Việt Nam, điều ước quốc tế mới ký chưa có hiệu lực và dự định ký kết trong tương lai gần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành mình; bảo đảm tính tương thích của đề nghị xây dựng và nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Đông Bình

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ​

Ngày 30/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh QuảngNgãi ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó gồm 03 thủ tục hành chínhthuộc các lĩnh vực: Xuất nhập cảnh; Thông tin đối ngoại; Hoạt động phi chính phủnước ngoài.

Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày30/11/2018 (đính kèm)

Kể từ ngày 02/01/2019, 03 thủ tục hànhchính này được đưa vào tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâmPhục vụ hành chính tỉnh Quảng Ngãi; số 54 đường Hùng Vương, thành phố QuảngNgãi, tỉnh Quảng Ngãi theo phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Quyếtđịnh số 2267/QĐ-UBND ngày 10/12/2018.

Theo đó, Sở Ngoại vụ có trách nhiệmniêm yết, đăng tải công khai, đầy đủ tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tinđiện tử thành phần Danh mục thủ tục hành chính và nội dung quy trình các bướcgiải quyết 03 thủ tục hành chính nêu trên.

KimHoa​

 

  

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008​​

Quyết định số ​36/QĐ-SNgV ngày 04/8/2017 của Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008​

 

   

Học bổng Mexico

Bộ Ngoại giao Mexicophối hợp với Cục Hợp tác quốc tế Mexico (AMEXCID) tổ chức “chương trình học bổngchính phủ Mexico dành cho học sinh quốc tế 2018” gồm các khóa học: Khóa học Đạihọc/Sau Đại học từ xa (02 – 03 năm); Nghiên cứu (tối đa 12 tháng, tối thiểu 01tháng); Khóa học ngành nghề chuyên sâu (01 năm); Khóa Thạc sỹ (02 năm); Khóa Tiếnsỹ (03-04 năm).

Đối tượng tham gia họcbổng là công dân Việt Nam, tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ tùy theo yêu cầucủa từng chương trình cụ thể; học bằng tiếng Tây Ban Nha. Chính phủ Mexico cấphọc bổng gồm: học phí, bảo hiểm, sinh hoạt phí hàng tháng,…theo từng trường hợpcụ thể.

Thông tin chi tiết vềkhóa học, quy trình đăng ký và tiêu chí xét duyệt học bổng xin tham khảo tại địachỉ:

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785​

 

Phim tư liệu
Khám phá đảo Lý Sơn Quảng Ngãi
Thông tin tiện ích
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường