Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1000349
Đang online: 5
Từ ngày 28/5/2019 đến ngày 31/5/2019 tại Khách sạn Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2019. Tham dự tập huấn có gần 200 đại biểu là Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 14 huyện, thành phố; cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 Thực hiện Kế hoạch số 7452/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn tuyên tuyền công tác phòng chống mua bán người cho cán bộ xã, thị trấn của 06 huyện miền núi năm 2019. 

 Trong thời gian từ ngày 11/10/2018 đến ngày 23/10/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức tập huấn về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện cho cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố; cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ở xã, phường, thị trấn và trên 800 tình nguyện viên của Đội công tác xã hội tình nguyện của các địa phương thuộc địa bàn có người nghiện ma túy theo hồ sơ quản lý, gồm: Thành phố Quảng Ngãi, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Sơn Hà, Bình Sơn và Sơn Tịnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 2926/KH-UBND ngày 18/5/2017 về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 411/QĐ-UBND thành lập Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở hợp nhất Đoàn kiểm tra liên ngành 814, Đội kiểm tra liên ngành 178 và Đội phòng, chống in lậu tỉnh.

 
 Ngày 22/12/2016, tại Khách sạn Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác phòng, chống ma túy và xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy cho hơn 40 cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở xã, thị trấn thuộc các huyện: Đức Phổ, Mộ Đức và cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, tại Khách sạn Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng, chống mại dâm cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở cấp xã, cấp huyện trong tỉnh.

 

Ngày 09/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

Ngày 04 tháng 8 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 01⁄7⁄2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 90⁄2016⁄NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, gồm những nội dung cơ bản sau:


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/2 1 2 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Đ​ề nghị Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

tai lieu kem theo.rartai lieu kem theo.rar

 

  

​Quyết định phê duyệt Bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi​.

389-QĐ-UBND.PDF389-QĐ-UBND.PDF

 

   

​Quyết định công bố Danh mục nhóm thử tục hành chính liên thông​

728-QĐ-UBND.pdf728-QĐ-UBND.pdf

 

   

​Quyết định thành lập​ Tổ công tác hỗ trợ thao gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

705-QĐ-UBND.pdf705-QĐ-UBND.pdf

 

   

Công văn 434/SLĐTBXH-ATVLLĐ ngày 18/02/2019 về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện​

Công văn triển khai phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện_Signed.pdffile kèm theo.pdf

 

   

​Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025​TÀI LIỆU KÈ THEO.rarTÀI LIỆU KÈ THEO.rar

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường