Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1010958
Đang online: 4
Dịch vụ hành chính
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
Tổng số: 108 thủ tục.
STT Thủ tục Lĩnh vực CQ thực hiện
1 Thủ tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
2 Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
3 Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
4 Thủ tục: Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
5 Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
6 Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
7 Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến). Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
8 Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
9 Thủ tục hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
10 Thủ tục thông báo về tìm việc làm hàng tháng. Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
11 Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
12 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
13 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
14 Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
15 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm - An toàn Lao động Sở Lao Động-TB&XH
Trang 1/8 1 2 3 4 5 > >> 
Thông tin cần biết
   

​Xin ý kiến dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng​

cv 2440 gop y phap lenh.pdfcv 2440 gop y phap lenh.pdf

 

   

​Đ​ề nghị Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

tai lieu kem theo.rartai lieu kem theo.rar

 

  

​Quyết định phê duyệt Bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi​.

389-QĐ-UBND.PDF389-QĐ-UBND.PDF

 

   

​Quyết định công bố Danh mục nhóm thử tục hành chính liên thông​

728-QĐ-UBND.pdf728-QĐ-UBND.pdf

 

   

​Quyết định thành lập​ Tổ công tác hỗ trợ thao gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

705-QĐ-UBND.pdf705-QĐ-UBND.pdf

 

   

Công văn 434/SLĐTBXH-ATVLLĐ ngày 18/02/2019 về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện​

Công văn triển khai phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện_Signed.pdffile kèm theo.pdf

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường