Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1000343
Đang online: 5
     DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CMNV SỞ
TT Họ và tên Chức vụ Điện Thoại
Cơ quan Di động
I: LÃNH ĐẠO SỞ
1 Lương Kim Sơn Giám đốc 3822431 0914.101755
2 Đinh Xuân Sâm P.Giám đốc 3826626 0914.113898
3 Đỗ Tiến Tân P.Giám đốc 3717898 0914.121850
4 Nguyễn Tấn Đối P.Giám đốc 3823910 0903 559 989
II: VĂN PHÒNG SỞ
1 Nguyễn Hữu Dũng CVP 3823880 0905721522
2 Phan Thanh Duy P.CVP 3712132 0932727570
3 Nguyễn Thị Kiều NV 0962923749
4 Cao Thị Huyền My CV 0905542799
5 Bùi Trần Quang Mẫn CV 3822250 0906594457
6 Bùi Tá Thiện Lái xe 3822705 0983.667107
7 Lại Vũ Sơn Lái xe 0935.425557
8 Huỳnh Thị Mỹ Lan Văn Thư 0979889789
9 Nguyễn Thị Đức Ngọc Văn Thư 0985167531
10 Phan Thị Hoa Tạp vụ 01674396825
11 Nguyễn Văn Thi Bảo vệ 0905.251393
12 Nguyễn Thành Trung Bảo vệ 0905.729749
13 Võ Thị Phương Thảo NV 3822505 0979156799
III:  VĂN PHÒNG GIẢM NGHÈO    
1 Nguyễn Châu Tuấn P.CVP 3825155
0904902424
2 Phan Thị Thanh Thủy CV 0983098445
3 Võ Minh Hoàng CV 0978554114
IV: PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
1 Lâm Tấn Đông PTP 3717896 0983110764
2 Võ Tiến Công CV 0914158168
3 Trần Anh Cẩn CV 0914828239
4 Phạm Thị Thu Bình CV 01693783807
5 Nguyễn Thị Hồng Phúc CV 0914377229
6 Đoàn Thị Bích Dung CV 01659789309
7 Lê Tấn Thạch CV 0914120449
V: PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG
1 Đinh Văn Hải TP 3822231 0987144102
2 Võ Thị Bích Liên NV 0937570636
3 Võ Thị Thủy CV 01683660143
4 Tạ Thị Hồng NV 3710688 01683660143
5 Lê Quang Mạnh PTP 3827870 0942478628
6 Đào Thị Kim Hoa NV 01657896867
7 Vũ Minh Phong CV 3822505 01274073597
VI: BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
1 Trần Thị Thu Hà TP 3715007 0935751879
2 Phạm Thị Hương PTP 0919621797
3 Trần Thị Ái Liên CV 0935106107
4 Phan Thị Mỹ Duyên NV 0981255799 
VII: PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
1 Nguyễn Hoàng Chi TP 3823342 0914738963
2 Nguyễn Thị Hòa PTP 3715014 01238706707
3 Bùi Tá Trương Duyên CV   0903836301
VIII: PHÒNG LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - BHXH
1 Nguyễn Thái Long TP 3823913 0914.134134
2 Nguyễn Thị Nhã PTP 0918346269
IX: THANH TRA SỞ
1 Nguyễn Đăng Thương  CTT 3823233 098578.7799
2 Trương Văn Nhân P.CTT 0914011231
3 Lê Thị Thiên Kiều TT viên 0916322346
4 Phạm Minh Thịnh TT viên 0985554887
5 Nguyễn Thị Phương Dung CV 0978554268
X: PHÒNG DẠY NGHỀ
1 Huỳnh Việt Hùng TP 3827849 0914027025
2 Lê Văn Thái PTP 0914101734
3 Nguyễn Thị Xuân Đào CV 0935347870
4 Nguyễn Tấn Duy CV 0934453428
XI: PHÒNG VIỆC LÀM - AN TOÀN LAO ĐỘNG
1 Nguyễn Công Minh TP 3714373 0905531817
2 Bùi Thị Việt Hà PTP 0906422338
3 Nguyễn Minh Tuấn PTP 0937235907
4 Trần Thị Xuân Hương CV 3822505 0905275168
XII: PHÒNG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
1 Huỳnh Văn Hòa PTP 3713519 0939678980
2 Đỗ Thị Kim Tuyết CV 0909261152

 
 

Thông tin cần biết
   

​Đ​ề nghị Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

tai lieu kem theo.rartai lieu kem theo.rar

 

  

​Quyết định phê duyệt Bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi​.

389-QĐ-UBND.PDF389-QĐ-UBND.PDF

 

   

​Quyết định công bố Danh mục nhóm thử tục hành chính liên thông​

728-QĐ-UBND.pdf728-QĐ-UBND.pdf

 

   

​Quyết định thành lập​ Tổ công tác hỗ trợ thao gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

705-QĐ-UBND.pdf705-QĐ-UBND.pdf

 

   

Công văn 434/SLĐTBXH-ATVLLĐ ngày 18/02/2019 về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện​

Công văn triển khai phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện_Signed.pdffile kèm theo.pdf

 

   

​Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025​TÀI LIỆU KÈ THEO.rarTÀI LIỆU KÈ THEO.rar

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường