Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1000354
Đang online: 5

1.Giám đốc Sở

    Ông Lương Kim Sơ​n

    ĐT: 02553.822431

 

2.Phó Giám đốc Sở

   Ông Đinh Xuân Sâm

    ĐT: 0553.826626


3. Phó Giám đốc Sở

   Ông Đỗ Tiến Tân

   ĐT: 02553.717898


4. Phó Giám đốc Sở

   Ông Nguyễn Tấn Đối

   ĐT: 02553.823910​


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 
Thông tin cần biết
   

​Đ​ề nghị Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

tai lieu kem theo.rartai lieu kem theo.rar

 

  

​Quyết định phê duyệt Bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi​.

389-QĐ-UBND.PDF389-QĐ-UBND.PDF

 

   

​Quyết định công bố Danh mục nhóm thử tục hành chính liên thông​

728-QĐ-UBND.pdf728-QĐ-UBND.pdf

 

   

​Quyết định thành lập​ Tổ công tác hỗ trợ thao gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

705-QĐ-UBND.pdf705-QĐ-UBND.pdf

 

   

Công văn 434/SLĐTBXH-ATVLLĐ ngày 18/02/2019 về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện​

Công văn triển khai phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện_Signed.pdffile kèm theo.pdf

 

   

​Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025​TÀI LIỆU KÈ THEO.rarTÀI LIỆU KÈ THEO.rar

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường