Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 983886
Đang online: 4
Đăng ngày: 19/05/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 2926/KH-UBND ngày 18/5/2017 về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

  Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân, gia đình và toàn xã hội để chủ động phòng ngừa và giải quyết tình trạng nghiện ma túy. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng thông qua việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, cung cấp có chất lượng các hoạt động về trị liệu, tâm lý, xã hội, lao động sản xuất, việc làm, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; quản lý sau cai nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, giảm tỷ lệ tái nghiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Kế hoạch gồm:  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và bản thân người nghiện trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện. Phát động toàn dân phòng, chống ma túy, vận động người nghiện ma túy tham gia các chương trình cai nghiện phù hợp; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện; thực hiện đa dạng hình thức huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình có người nghiện, cộng đồng cho công tác cai nghiện ma túy, lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội khác như: Giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện để đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và có biện pháp điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh./.

          Nguyễn Châu Tuấn

Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Công văn 434/SLĐTBXH-ATVLLĐ ngày 18/02/2019 về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện​

Công văn triển khai phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện_Signed.pdffile kèm theo.pdf

 

   

​Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025​TÀI LIỆU KÈ THEO.rarTÀI LIỆU KÈ THEO.rar

 

   

​Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 127, 128 của Tỉnh uỷ​

KE HOACH THUC HIEN NQ 127-128 TINH UY_Signed.pdfKE HOACH THUC HIEN NQ 127-128 TINH UY_Signed.pdf

 

   

​Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 125, 126 của Tỉnh uỷ​ 

KE HOACH THUC HIEN NQ 125-126 TINH UY_Signed.pdfKE HOACH THUC HIEN NQ 125-126 TINH UY_Signed.pdf

 

   

​Thông báo danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí​Danh sách.PDFDanh sách.PDF

 

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường