Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài, dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1349760
Đang online: 7

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cúa tỉnh Quảng Ngãi và triển khai Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trực tiếp chủ trì đề tài, dự án KH&CN xây dựng thuyết minh đề tài, dự án KH&CN. Mời bạn đọc xem file Thông báo

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cúa tỉnh Quảng Ngãi và triển khai Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018. Mời bạn đọc xem file Thông báo 

Thực hiện Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017;

Căn cứ Thông báo số 73/TB-SNV​ ngày 08/5/2017 của Sở Nội vụ Quảng Ngãi thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Khối hành chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2017. Xem chi tiết thông báo Số 437 TB SKHCN.pdf

Ngày 10/04/2017, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì cuộc họp bàn cách xác định, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 và Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 05/4/2013 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của BCHTW Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Xem chi tiết Thông báo.
Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và Công văn số 497/UBND-NNTN ngày 25/01/2017 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/10/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sở Khoa học và Công nghệ​ ban hành công văn số 282 về việc đăng ký, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 thực hiện Kế hoạch nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. Mời bạn đọc xem chi tiết Công Văn số 282/SKHCN và tải biểu mẫu (Biểu 01.doc)
Thực hiện theo Công văn số 1327/UBND-CNXD ngày 14/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học công nghệ công lập, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo, hướng dẫn về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (gọi tắt là Chương trình 592). Mời bạn đọc xem chi tiết Thông báo và tải biểu mẫu (Phiếu đề xuất.doc)
 
​Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Quảng Ngãi) thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2017. Xem chi tiết thông báo số 123/TB-SKHCN.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi​ về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018. Ngày 23 tháng 02 năm 2017 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi đã có công văn sô 161/SKHCN-KHTC ngày 23 tháng 02 năm 2017 về việc đề xuất đặt hàng. (Mời bạn đọc xem chi tiết nội dung).

​Ngày 13 tháng 02 năm 2017 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi ra thông báo về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở KH&CN (Xem chi tiết Thông báo số 107/TB-SKHCN)

MỜI THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ 10 (2016 - 2017)

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: Mọi cá nhân và tập thể người Việt Nam ở trong và ngoài nước có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của các hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Quảng Ngãi.

II. LĨNH VỰC DỰ THI:

(1) Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

(2) Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải;

(3) Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

(4) Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên, môi trường;      

(5) Y dược;

(6) Giáo dục, đào tạo.

III. GIẢI THƯỞNG: 

02 Giải nhất: 20.000.000đ/giải; 

03 Giải nhì:15.000.000đ/giải;

10 Giải ba: 10.000.000đ/giải;

20 Giải khuyến khích: 5.000.000đ/giải.

IV. NHẬN HỒ SƠ DỰ THI: Đến hết ngày 31/7/2017.

Địa điểm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

355 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 055.3821789; Email: banttpbkt@gmail.com    

Thông tin chi tiết tại Website: http://lienhiephoi.quangngai.gov.vn 


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/3 1 2 3 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cúa tỉnh Quảng Ngãi và triển khai Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018. Mời bạn đọc xem file Thông báo ​

 

   
Thực hiện theo Công văn số 1327/UBND-CNXD ngày 14/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học công nghệ công lập, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo, hướng dẫn về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (gọi tắt là Chương trình 592). Mời bạn đọc xem chi tiết Thông báo và tải biểu mẫu (Phiếu đề xuất.doc)

 

   
​Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Quảng Ngãi) thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2017. Xem chi tiết thông báo số 123/TB-SKHCN.

 

   
Ngày 01/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 1596-QĐ-UBND tại đây.

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc.
Điện thoại: 055.8556011
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.