Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài, dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1349751
Đang online: 7


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI 

anhtrusoKHCN.jpg

 Địa chỉ: Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện Thoại:   055.8556016; 055.8556004

Fax:   055.3824023

Hộp thư công vụ:   skh@quangngai.gov.vn

 

   Ban Giám đốc Sở:

   anhthanhGD.jpg
- Giám đốc:  Nguyễn Văn Thành

- Điện thoại:  055.8556002

- Di Động:  0905262003

Hộp thư công vụ: nvthanh-skh@quangngai.gov.vn​

- Mail:  nvthanhskh@gmail.com

 


 ChuHuyPGD.jpg


-
Phó Giám đốc:  KS. Trần Trọng Huy

- Điện thoại:  055.8556008 

- Di Động:  0983804427

Hộp thư công vụtthuy-skh@quangngai.gov.vn​​

 

anhphuong.jpg

Phó Giám đốc:  KS. Hồ Trọng Phương

Điện thoại:  055.8556011

Di Động:  0914900263

Hộp thư công vụ: htphuong-skh@quangngai.gov.vn​

Mail:  hotrongphuong@gmail.com​​
PHÂN CÔNG​ NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO SỞ

1. Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở:​​

Phụ trách, điều hành chung mọi hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh:

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, kế hoạch, tài chính, thanh tra, quản lý khoa học và công nghệ,...

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình KH&CN hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình KH&CN phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

- Theo dõi, hướng dẫn, phối hợp đề xuất, đôn đốc thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ ở các huyện: Sơn Hà, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi.

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

2. Ông Trần Trọng Huy - Phó Giám đốc Sở:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các mặt công tác:

- Phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình nâng cao năng suất chất lượng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

- Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ ở các huyện: Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức và Minh Long.

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và uỷ quyền.

3. Ông Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc Sở:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các mặt công tác:

- Phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ.

- Chỉ đạo thực hiện Bản tin khoa học và công nghệ; Trang thông tin điện tử thành phần; Chuyên mục Khoa học, Công nghệ và đời sống.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ ở các huyện: Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Bình Sơn và Lý Sơn.

- Tham gia các Hội đồng và ban chỉ đạo theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao vả uỷ quyền.

 


Thông tin cần biết
   

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cúa tỉnh Quảng Ngãi và triển khai Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018. Mời bạn đọc xem file Thông báo ​

 

   
Thực hiện theo Công văn số 1327/UBND-CNXD ngày 14/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học công nghệ công lập, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo, hướng dẫn về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (gọi tắt là Chương trình 592). Mời bạn đọc xem chi tiết Thông báo và tải biểu mẫu (Phiếu đề xuất.doc)

 

   
​Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Quảng Ngãi) thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2017. Xem chi tiết thông báo số 123/TB-SKHCN.

 

   
Ngày 01/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 1596-QĐ-UBND tại đây.

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc.
Điện thoại: 055.8556011
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.